Předpisy upravující postavení skupin osob v ČAS

Směrnice ČAS o registrovaných sportovcích