Atleti

Proč se věnovat atletice?

Atletika je komplexní

Atletika je považována za olympijský sport číslo jedna a přezdívá se jí „královna všech sportů“. Je tím vyjádřeno jednak její majestátní postavení zčásti dané dlouhou tradicí sahající až do Starověku, jednak se tak vzdává hold její celistvosti. Atletika totiž kultivuje nejen tělo, když rozvíjí všechny základní pohybové dovednosti jako je běh, skok a hod, svůj pozitivní vliv má i na psychickou a mentální sféru člověka. Učí cílevědomosti, houževnatosti, vytrvalosti... a zprostředkovává celou škálu pozitivních emocí souvisejících s překonáváním sama sebe.

Atletika je různorodá

Snad žádný jiný sport nenabízí tak širokou škálu možností. Vrhy a hody rozličným náčiním, běhy krátké, dlouhé, do vrchu, přespolní či přes překážky, skoky do dálky i výšky, sportovní chůze či víceboje, které všechny dovednosti unikátně kombinují. Každý si tak může najít oblast, která mu sedí a v níž se bude moci realizovat.

Atletika je spravedlivá

Žádné soudy, dohady a náhody. Základním rysem atletiky je její měřitelnost postavená na tak objektivních veličinách jako jsou metry a vteřiny. Vítězí ten, kdo je v cíli nejrychleji či dohodí nejdál, nikoliv ten, komu straní rozhodčí.

Atletika není drahá

Atletika patří k aktivitám, jejichž provozování je relativně finančně nenáročné. Není pro ni nutné kdovíjak nákladné vybavení a také příspěvky na činnost oddílu a závodění jsou ve srovnání s jinými sporty spíše nižší.   

Kdy s atletikou začít?

Teoreticky je to možné kdykoliv. Atletika totiž existuje v tolika různých podobách, že poskytuje příležitost uplatnění prakticky všem bez ohledu na věk či fyzické dispozice. Na druhou stranu je však třeba počítat s tím, že určité pohybové schopnosti se s přibývajícími lety oslabují a také že je třeba nějakou dobu trénovat, než dokážeme ze svého těla dostat maximum toho, čeho je schopné. Zejména v technických disciplínách může tato doba dosáhnout třeba i deseti let.

Jako ideální věk pro začátek s atletikou se tedy jeví zhruba období okolo osmi, devíti let. Dítě však lze do oddílu přivést i podstatně dříve, v řadě z nich totiž fungují tzv. atletické školky (jejich výčet stejně jako další informace naleznete na specializované stránce www.atletikaprodeti.cz), přičemž některé nabírají už pětileté. U takto malých dětí však nejde o nějaký specializovaný trénink, účelem je rozvinout u nich zábavnou formou prostřednictvím rozmanitých her základní pohybové schopnosti a dovednosti. S atletickou přípravou se většinou začíná okolo desátého roku. Zprvu se klade důraz na všestrannost, při níž si malí sportovci vyzkoušejí základy všech disciplín, ke specializaci na tu konkrétní, jíž se posléze bude věnovat, dochází někdy v období na přelomu základní a střední školy, tedy okolo 16 let. Stejně jako výše řečené to však nelze brát jako dogma, a existují úspěšní sportovci, kteří začali se specializací o něco dříve nebo dokonce výrazně později.

Pokud váháte, v kterém období roku s atletikou začít, je přirozenou volbou podzim. Souvisí to se stavbou atletické sezony. Poslední závody na dráze se totiž většinou uskutečňují v září a říjnu, posléze začíná příprava na další sezonu. To však neznamená, že v jiném období Vás do oddílů nepřijmou. Stát se členem hnutí a zaregistrovat se pro závody lze prakticky celoročně.