Zdravotní problémy a prevence

Zdraví mladých sportovců je naší prioritou. Rádi bychom zde proto nabídli základní přehled důležitých zdravotních témat, která jsou s atletikou nejčastěji spojená.

Zdravotní prohlídky

Každý registrovaný atlet ČAS by měl pravidelně absolvovat lékařskou prohlídku ke způsobilosti o sportu.

Vstupní prohlídka se provádí při registraci do ČAS nebo zařazení do SCM apod. Pravidelná prohlídka se činí jednou za 12 měsíců pro posouzení změn zdravotního stavu vzhledm k vykonávanému sportu či disciplíně.

Sportovci absolvují prohlídky (vstupní a pravidelné) dle úrovně jejich výkonnosti a minimálně následujícího rozsahu:

a) Vrcholoví sportovci (RSC, VSCM, SCM). 

  • rodinná anamnéza, sportovní anamnéza, rozbor údajů o dosavadním zdravotním stavu, komplexní fyzikální vyšetření, základní antropometrie, standardní klidové EKG, zátěžové vyšetření vč. monitorace EKG a tlaku krve, laboratorní vyšetření

b) Výkonnostní sportovci (SpS a ostatní)

  • rodinná anamnéza, sportovní anamnéza, rozbor údajů o dosavadním zdravotním stavu, komplexní fyzikální vyšetření, základní antropometrie, standardní klidové EKG, laboratorní vyšetření dle posouzení lékaře

Detailní popis těchto prohlídek i jejich náležitostí najdete v přehledně zpracované vyhlášce 391/2013 sb.

Proč je důležité absolvovat a mít platnou prohlídku?

- Prevence srdečních a jiných interních onemocnění, které mohou mít vážné zdravotní následky,

- Kontrola zdravotního stavu a celkové kondice vůči běžné populaci.

- Dodržení platných zákonných ustanovení a také interních ustanovení ČAS.

Syndrom RED-S

Syndrom RED-S je vážným a zároveň relativně častým problémeme mladých i dospělých sportovců, žen i mužů. To je důvod, proč mu zde věnujeme významný prostor. Rádi bychom nabídli základní informace k diagnostice, prevenci i případné navazující pomoci komukoliv, kdo o ni budou mít zájem.

(Převzato z portálu www.red-s.cz):

Co je to RED-s?

Syndrom relativní energetické nedostatečnosti (RED-S) je stav komplexního narušení fyziologických funkcí organismu sportovce, jehož hlavní příčinou je tzv. nízká energetická dostupnost. Podkladem jeho rozvoje je tzv. nízká energetická dostupnost, která způsobí, že náš organismus nemá dostatek energie k tomu, aby pokryl své základní funkce. Příčinami nízké energetické dostupnosti může být vysoké sportovní zatížení, nedostatečný energetický příjem nebo kombinace těchto faktorů.

Sportovci mají 2-3x vyšší pravděpodobnost vzniku poruch příjmu potravy než nesportující jedinci. Zejména sporty, kde je důraz na estetiku nebo kontrolu hmotnosti (např. gymnastika, plavání, atletika), jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku těchto poruch. Výskyt poruch příjmu potravy ve světě vrcholovém sportu dosahuje až 45 % u žen a 32 % mužů! Sportovci s narušenými stravovacími vzorci a poruchami příjmu potravy mají výrazně vyšší pravděpodobnost zranění.

Téměř 15 % žen zažije v určitém okamžiku svého života nějakou formu poruchy příjmu potravy. Až 44 % lidí s poruchou příjmu potravy neví, kde hledat pomoc.

Jaké jsou příznaky RED-s a co není normální stav pro sportující mládež?

  1. Zranění - Častá, opakující se zranění, zejména pak únavové zlomeniny (stress fractures).
  2. Časté onemocnění - Nejsou nikdy dobrou známkou naší obranyschopnosti, dobré je proto zbystřit, když jsme často nemocní.
  3. Špatný vztah k jídlu - Máte-li pocit, že byste neměli jíst tolik, nebo se jídla dokonce bojíte? To je dobré řešit. Jídlo slouží jako palivo pro všechny životní aktivity. Stejně tak trvající nebo opakující se zažívací potíže stojí za pozornost. Kromě toho by vám jídlo mělo dělat i radost. 
  4. Poruchy menstruačního cyklu - Nadměrná zátěž a nedostatečná výživa se u žen často projevuje poruchami menstruačního cyklu. Nepravidelná menstruace nebo dokonce absence menstruace může být způsobená relativní nedostatečností energie.
  5. Poruchy spánku - Snížená kvalita spánku a zhoršená schopnost usnout je velký problém v každém případě. Spánek je klíčový pro správnou regeneraci a výkonnost, nejen tu sportovní.
  6. Poruchy růstu - Dostatečné množství kvalitní stravy je potřeba i k tomu, abychom mohli správně růst, zejména jako mladí lidé. Máte-li pocit, že jste výrazně nižší a hubenější než vaši spoluhráči nebo jste v poslední době hodně zhubli, zkuste si o tom promluvit s rodiči nebo s trenérem. Každý máme pro výšku a hmotnost trochu jiné předpoklady a je proto potřeba je posuzovat s ohledem na další faktory.

Mohlo by se vás to týkat? Prostudujte syndrom RED-s na red-s.cz nebo anglojazyčném red-s.com

Jak může pomoci trenér?

Významně, zejména pokud je o RED-s dobře informovaný - např. ze zdrojů uvedených výše. Následně může pomoci s úpravou tréninku, psychickou podporou i doporučením dalších kroků.

Trenérům může pomoci přehledná prezentace portálu "Project RED-s".

Jak RED-s řešit?

Předně s odborníky, lékaři, kteří se v problému již orientují:

- Body Solution Clinic (MUDr. Karolína Velebová)

- Centrum sportovní medicíny (MUDr. Jiří Dostál)

Pomoci vám může také kdokoliv, komu důvěřujete, kdo problém nebude zlehčovat, a vyhledáte spolu odbornou pomoc.

Může to být třeba: , spolupracující sportovní lékař, rodič, trenér, vedoucí trenér SCM/reprezentace, praktický lékař (který je se syndromem obeznámen) atd. Velmi ochotně pomůže i oddělení mládeže ČAS.

Následně je důležité provést doplňující vyšetření a posouzení vaší konkrétní anamnézy. Podle konkrétního případu se tak do celé spolupráce zapojí nejspíše další tým odborníků: sportovní lékař, nutriční terapeut, psychoterapeut, biochemická laboratoř atd. Všem půjde o jediné, aby se daný sportovec vrátil plnohodnotně k tomu, co ho naplňuje.

Psychické zdraví a bezpečné prostředí

Chceme, aby pro mladé sportovce byla atletika místo, kam chodí s radostí a s důvěrou, že se jedná o bezpečné prostředí. Sport by měl pro mladé lidi mimo jiné plnit roli volnočasové aktivity či relaxace. Naší společnou snahou by mělo být takové prostředí tvořit a kultivovat, svůj díl na tom mají atleti, trenéři i funkcionáři.

Proto jsou z pohledu ČAS nepřípustné např. následující projevy:

- šikana,

- vulgární útoky,

- psychický nátlak, 

- rasové, etnické nebo náboženské útoky.

Český atletický svaz přijal v této souvislostii řadu opatření v oblasti etických pravidel a safeguardingu, která tyto oblasti definují a nabízí různé mechanismy pomoci. Neváhejte jich v případě nutnosti využít.

Zdravotní následky dopingu

Český atletický svaz dbá na antidopingové povinnosti, a to nejen z pohledu postihování užívání zakázaných látek. Zásadní roli hrají také zdravotní rizika, která jsou prokázaná v souvislosti s užíváním zakázaných látek. Zdraví je důležité i po skončení sportovní kariéry, dopady dopingu na fyzické i psychické zdraví mohou být vážné a trvalé. Pocit viny může chování člověka ovlivnit na celý život.

Některé stručné příklady zdravotních následků dopingu uvádíme zde:

Stimulanty, např. amfetamin a kokain

Rizika psychologická: Návyk

Rizika fyzická: Srdeční arytmie, Bolest hlavy, neklid, neklid, podrážděnost, agresivita a poruchy spánku, zmatenost, úzkost, rušivé chování a případně psychotické epizody (duševní onemocnění).

Anabolické steroidy, např. syntetická varianta testosteronu

Rizika psychologická: Agrese, výkyvy nálady, deprese a psychózy

Rizika fyzická: Akné, ztráta vlasů, srdeční arytmie, porucha funkce jater a srdce, snížení libida, poruchy menstruačního cyklu a impotence

Krevní doping, např. erythropoetin (EPO) – hormon stimulující produkci červených krvinek

Rizika fyzická: reakce v místě vpichu, vysoký krevní tlak, horečka, bolest svalů a únava, těžká alergická reakce, selhání krevního oběhu, zúžené dýchací cesty

Chcete mít jistotu, že vaše léky jsou čisté pro váš sport?

Zkuste aplikaci ADV: https://www.antidoping.cz/aplikace-cisty-sport, která vyhledává léky a určuje, zda jsou v souladu s anti-dopingovými pravidly. (Funkční pro léky v české distribuci, nefunguje pro zahraniční léky).

Fyzioterapie (preventivní)

Preventivní fyzioterapie znamená pravidelné cvičení s fyzioterepeutem s cílem předcházet případným problémům s pohybovým aparátem. Každá ateltická disciplína vytváří určité pohybové stereotypy a zatěžuje některé oblasti těla více než jiné. Dobře nastavený trénink může řadě z těchto problémů předcházet, ale odborný pohled na tělo a jeho funkčnost z rukou fyzioterepauta je neocenitelný. 

Pro výkonnostní sportovce asi od úrovně MČR dorostu a juniorů doporučujeme, aby zavedli pravidelnou fyzioterapii jako součást tréninku (např. 1x měsíčně). Jen dobře fungující pohybový aparát je předpokladem dobrých výkonů i rychlejší rehabilitaci v případě zranění. Stejně jako u řady dalších zdravotních problémů je prevence v péči o pohybový aparát lepší než akutní řešení následků zranění.