O nás

Kdo jsme?

Český atletický svaz (ČAS) je samosprávným sdružením atletických oddílů a klubů na území České republiky. Eviduje kolem 78 tisíc členů ve více než 370 oddílech a klubech. ČAS je členem Světové atletiky (World Athletics) a jejím prostřednictvím kontinentální Evropské atletiky. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, mezi jejíž široké pravomoci patří mj. volba Předsednictva ČAS, které je statutárním orgánem svazu. Správu ČAS zajišťuje sekretariát se sídlem v Praze - Dejvicích.

Co je naším posláním?

Ve svých stanovách si ČAS zakotvil tři základní cíle své činnosti:

  1. organizovat atletiku a atletické soutěže na území ČR a vytvářet podmínky po jejich rozvoj,
  2. zajišťovat reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích a zastupovat zájmy české atletiky ve střešních sportovních organizacích,
  3. zastupovat a prosazovat zájmy české atletiky před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy.