Struktura

Krajské atletické svazy

 

Oddíly a kluby

   
 

Členové Předsednictva ČAS

   

Vysílají delegáty

     

Valná hromada ČAS

 

Výbor ČAS

Členové Předsednictva ČAS
Předsedové KAS

Volí

Volí

   

Předsednictvo ČAS

Předseda ČAS
2 místopředsedové ČAS

6 předsedů komisí

Ekonomická
Metodická
Mládeže
Organizační
Rozhodčích
Soutěžní

 2 jmenovaní členové

Ředitel ČAS
Šéftrenér ČAS
 

Arbitrážní rada ČAS

 

Dozorčí
rada ČAS