Staň se atletem

Cesta vede přes členství v některém z atletických oddílů či klubů, jejichž aktuální seznam naleznete zde. Stačí si tedy vybrat, který se Vám zdá příhodný, a pozeptat se tam, zda v něm pracují s Vaší věkovou kategorií a jestli se věnují disciplínám, o které máte zájem. Některé oddíly či kluby se totiž specializují výhradně na mládež, jiné jsou třeba výhradně běžecké apod.

Po podání přihlášky a zaplacení oddílových příspěvků (jejichž výše se liší oddíl od oddílu) se stanete jeho členem, což Vás mj. opravňuje k užívání sportovišť, kterými oddíl disponuje, a popř. budete zařazeni do některé z tréninkových skupin. Patrně se též budete moci zúčastnit lokálních či veřejných závodů. Pokud však budete chtít startovat v systému soutěží pořádaných Českým atletickým svazem, budete potřebovat tzv. registraci. Tu za Vás vyřídí oddíl, poplatek činí 200 Kč na pětileté období.