Staň se trenérem

Trenérem atletiky je jmenován ten, kdo splní podmínky pro udělení příslušné kvalifikace. Může se tak stát dvojím způsobem:

1) Absolvováním příslušného školení trenérů, které vypisuje Metodická komise ČAS

nebo

2) Uznáním předešlého tělovýchovného vzdělání ze strany Metodické komise ČAS (instrukce naleznete zde)

Jmenování trenéra do kvalifikační třídy je platné po dobu 4 let. Během tohoto období se musí trenér zúčastnit vzdělávacích akcí a získat minimálně 10 kreditů (více v pokynu k prodloužení licence). V případě získání dostatečného počtu kreditů bude platnost licence prodloužena o další 4 roky vždy ke 31.12. roku, ve kterém její platnost končí.

 


Upozorňujeme, že v případě ukončení členství atletického oddílu/klubu v ČAS automaticky zaniká platnost licence trenérům vedených v daném AO/AK. V případě zájmu je možné licenci převést na jiný AO/AK, ve kterém se trenér musí stát členem.

Taktéž je možné ukončovat v registru ČAS oddílovou, resp. klubovou příslušnost trenérům, kteří již v AO/AK nepůsobí nebo jim skončila platnost licence.

V obou případech napište na mail metodika@atletika.cz


 

Uznání kvalifikace na základě vzdělání - Požadované náležitosti u jednotlivých trenérských tříd:

Student/absolvent  podává žádost o jmenování trenérem na základě uznání studia individuálně do 4 let od absolvování studia (více informací v prováděcím pokynu, viz níže).

Trenér atletických přípravek (TAP)
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů atletických přípravek
•   poplatek 300,- Kč

Trenér žactva (TŽ)
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů žactva
•   poplatek 300,- Kč

3. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvovaném předmětu, resp. předmětů s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů 3. třídy nebo kopie dodatku diplomu
•   absolventi sportovních gymnázií s kmenovým sportem atletika musí dodat kopii maturitního vysvědčení, ze kterého je zřejmé, že maturovali z předmětu Teorie sportovní přípravy a musí mít již dosaženou kvalifikaci Trenér žactva.
•   poplatek 300,- Kč


2. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
•   kopie dodatku diplomu (seznam absolvovaných předmětů) nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem diplomové, resp. bakalářské práce s uvedením o jakou specializaci žádá
•   poplatek 300,- Kč

1. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
•   kopie dodatku diplomu (seznam absolvovaných předmětů) nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem diplomové práce
•   poplatek 300,- Kč (v případě absolvování trenérské školy, kterou pořádá ČAS se poplatek neplatí)

 

Obecná ustanovení