Mládež

Český atletický svaz si zakládá na kvalitní práci s mládeží a podporou jejího rozvoje, a to nejen ze sportovního, ale také ze společenského a výchovného hlediska. 

Činnost ČAS lze v oblasti mládeže rozdělit na tři hlavní složky a) články péče o talentovanou mládež (vč. péče o mládežnickou reprezentaci), b) projekty pohybové gramotnosti. První oblast vytváři přímou podporu pro kluby/oddíly, trenéry a atlety, a zajištění reprezentačních akcí. Druhá oblast se zaměřuje na širší metodický, edukativní a motivační přesah směrem k nejmenším i dospívajícím atletům, ale také jejich rodinám, které jsou základem pro aktivní sportovní život.

Organizaci všech projektů s mládeží má na starost oddělení mládeže. Zcela zásadní je také spolupráce s kluby/oddíly a dalšími organizátory atletického hnutí, bez kterých by realizace těchto projektů nebyla možná.

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

„Články péče o talentovanou mládež“ (dále jen ČPTM) je souhrnný název pro několik projektů na podporu atletů, trenérů a také klubů/oddílů, které se starají o atletickou mládež. Jedná se o kategorie žactva, dorostu, juniorů a kategorie U22. Tyto projekty navazují na dotační podporu Národní sportovní agentury a respektují její základní strukturu.

Cílem ČPTM je podpořit adekvátní atletickou a sportovní přípravu pro mladé atlety, vyhledávat a podporovat talentované atlety s perspektivou pro seniorskou atletiku, a podporovat trenérskou spolupráci napříč ČR.

MEJ.jpeg

Do ČPTM spadají následující články (se zaměřením na příslušnou věkovou kategorii):

  • Sportovní střediska (U16),
  • Sportovní centra mládeže (U18, U20),
  • Vrcholové sportovní centrum mládeže (U23),
  • Atletické akademie (U16–U26). 

Strukturu a přehled všech programů najdete v této MAPĚ.

 

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

Pohybová gramotnost je projekt ČAS, který cílí na nejmladší atlety, rodiče a širokou atletickou veřejnost. Zahrnuje projekty: Atletika pro dětiAtletika pro celou rodinuškolní atletické závody a Jsem atlet!.

Atletika pro děti je z pohledu ČAS stěžejní částí Pohybové gramotnosti. Cílem Atletiky pro děti je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Děti ve věku 3–11 let tak mohou trávit aktivně svůj volný čas v atletických školkách, minipřípravkách a přípravkách. Atletika v začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto těží ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok a hod jsou pohybové aktivity, které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i mnoho jiných sportů.

 

PRO-DETI.jpeg

 

Jan Koutník
vedoucí oddělení mládeže