Krajské atletické svazy

Krajské atletické svazy plní podstatnou úlohu v samosprávě hnutí. Jejich úkolem je mj. zajišťovat krajské soutěže, věnovat se na své úrovni výchově a vzdělávání trenérů, starat se o činnost a rozvoj útvarů talentované mládeže atd.