Pohybová gramotnost - projekty

Pohybová gramotnost s Českým atletickým svazem zastřešuje projekty Atletika pro děti, Atletika pro celou rodinu, Jsem atlet i školní a mládežnické atletické soutěže. Vyberte si aktivitu, která vás nejvíce zajímá a zapojte se i vy.

 APCR-Vnorovy-2.jpeg  19-rodinka-APCR-2023.jpeg

Vaše děti se v našich kroužcích naučí základní pohybové dovednosti, kterými jsou běh, skok a hod a následně mohou pokračovat ve výkonnostní atletice nebo si zvolit jiný sport. Základy pohybu a zdravého vývoje ale mohou získat u atletiky. Zaměřujeme se i na rodiny s dětmi a aktivní zapojení rodičů do sportování.

Současná česká populace a nová generace dětí nevykazuje základní pohybovou gramotnost, jako je běh, skok, hod, rovnováha, ohebnost a pružnost. Současný životní styl příliš neumožňuje dětem získávat návyky přirozeného pohybu, který potřebují nejen ve sportu, ale v životě samotném. 

Cílem projektu Pohybová gramotnost s Českým atletickým svazem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou je také napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů. 

Louny.jpeg

ATLETIKA PRO DĚTI

Louny.jpeg

Atletika pro děti je z pohledu ČPTM stěžejní částí Pohybové gramotnosti. Cílem Atletiky pro děti je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Děti ve věku 3–11 let tak mohou trávit aktivně svůj volný čas v atletických školkách, minipřípravkách a přípravkách. Atletika v začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto těží ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity, které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i mnoho jiných sportů.

 

 

 

 

NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE

stafetovy-pohar.png

 

Štafetový pohár

 

 

200X141-logo-pohar-rozhlasu.pngPohár rozhlasu s Českou spořitelnou

stredoskolsky-pohar.jpegStředoškolský atletický pohár

 

 

 

Fotogalerie