Semináře, workshopy a konference

Přehled všech vzdělávacích akcí

 

Připravujeme nový kalendář. 

Informace a přihlášky k aktuálně vypsaným školením, seminářům, workshopům a objednávky metodických knih naleznete zde:

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration


 

Informace k prodloužení platnosti trenérské licence

Pro obnovení licence je nutné získat za čtyřleté období minimálně 10 kreditů.

Kredity získané na akcích přihlašovaných prostřednictvím přihlašovacího formuláře registru ČAS jsou připisovány automaticky po absolvování akce.

Pro získání kreditů z akcí pořádaných jinými subjekty (např. ČTA ČOV, UK FTVS, FSPS MUNI, zahraniční subjekty) je nutné doložit účast na akci (certifikát, osvědčení, potvrzení o účasti apod.) a program akce včetně lektorského obsazení. O připadném přidělení a kreditním ohodnocení rozhoduje metodické oddělení ČAS. Podklady zasílejte na email: metodika@atletika.cz

Více informací naleznete zde a také v sekci prováděcí pokyny.


 

Vybrané vzdělávací akce dalších subjektů

Vzdělávací platforma EA

 

Nabídka vzdělávání tělovýchovný fakult

 

Dialogy České trenérské akademie (ČTA)

  • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

 

Česká trenérská akademie (ČTA)

  • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE
  • odkaz na web vzdělávání ČOV / ČTA ZDE

 

Pro pořadatele vzdělávacích akcí

V případě zájmu o pořádání semináře nebo workshopu kontaktujte metodické oddělení ČAS: metodika@atletika.cz


 

Prováděcí pokyny a další dokumenty vztahující se ke vzdělávání

Prováděcí pokyn ke školením

Prováděcí pokyn k prodloužení platnosti licence

Kreditní systém