Trenérské informace 2024

 Činnost a náplň práce TR ČAS:

 • Realizuje a naplňuje Koncepci reprezentace 2022-2032.

 • Koordinuje financování a realizaci přípravy reprezentace.

 • Navrhuje a realizuje systémovou návaznost článků vrcholového sportu směrem k reprezentaci ČR.

 • Po linii jednotlivých sekcí, skupin disciplín realizuje koncepční přístup v přípravě a rozvoji disciplín.

 • Navrhuje nominační kritéria, a na jejích základě, navrhuje nominaci sportovců, vedení a doprovodu na mezinárodní akce.

 • Zabezpečuje zdravotní a metodický servis.

 • Spoluprácuje na tvorbě Termínové listiny ČAS.

 • Jednání TR ČAS (cca 6 -8x ročně).

 • Jednání „rozšířené“ TR ČAS ve stěžejních obdobích roku (dle potřeby).

 • Jednání na úrovni sekcí (dle potřeby) – reprezentační trenér, asistenti vybraní vedoucím trenérem sekce, reprezentační trenér pro kategorie mládeže.

 

Cíle a úkoly TR ČAS v roce 2024

 • Hlavním cílem TR ČAS pro rok 2024, jsou úspěšná vystoupení reprezentace na stěžejních soutěžích roku – OH, ME, HMS, MS U20, ME U18, MS štafet, MS v chůzi, ME v běhu do vrchu, ME v přespolním běhu.

Vedlejším cílem TR je účast reprezentace v Evropských pohárech (vrhy a hody, 10.000m) a mezistátních utkáních (U23, U20, U18, U16, vrhů), a to jako příležitost pro získání reprezentačních zkušeností.

 • Úkoly pro naplnění cílů:
 • Navrhnout, na základě výkonnosti a predikce umístění, reprezentační výběry pro reprezentační akce.
 • Zabezpečit kvalitní přípravu vybraných závodníků a reprezentačních výběrů včetně zdravotního zabezpečení.
 • Dosáhnout optimální úrovně motivace závodníků, trenérů a zabezpečujících týmů.
 • Optimalizovat využití finančních prostředků na přípravu reprezentantů směrem k vrcholným akcím ve spolupráci s RSC, VSCM, SCM, Akademiemi a oddíly.
 • Navrhnout optimální nominační kritéria na hlavní akce roku, odpovídající hlavním cílům TR.
 • Zabezpečit kvalitním obsazením plánovaná mezistátní utkání dle nominačních kritérií.
 • TR ČAS si klade za úkol naplňovat úkoly stanovené v Koncepci reprezentace pro dané období.

Realizovat propojení TR ČAS a jednotlivých sekcí seniorské a juniorské reprezentace.

Ve spolupráci s komisí mládeže pracovat na návaznosti a propojení od ČPTM po RSC.