Související oblasti / Předpoklady úspěšné reprezentace

Související oblasti / Předpoklady úspěšné reprezentace

Infrastruktura 

Stadiony + vybavení (atletický tunel, rehabilitace, zázemí)

 • ČAS vnímá atletickou infrastrukturu jako základní předpoklad pro rozvoj.
 • ČAS, KASy a oddíly/kluby musí spolupracovat na výstavbě a rekonstrukcí a rozvoji sportovišť.
 • Iniciovat výstavbu atletických hal.
 • Iniciovat výstavbu specializovaných hal (např. vrhačských).

Současná tréninková centra v ČR

 • Pro rozvoj vrcholové atletiky je nutné udržení a další rozvoj stávajících tréninkových center, také s ohledem na vnitřní prostory pro zimní přípravu všech disciplín, včetně vrhů.
 • Solidní krytá sportoviště mohou významně snížit náklady na zimní přípravu, kterou je třeba jinak zajišťovat zahraničními výcvikovými tábory.
 • Současná centra (venkovní i vnitřní prostory), která lze využit na dlouhodobou přípravu  a výcvikové tábory mají své limity a omezení:
 • Tréninkové centrum Nymburk – dlouhodobě zanedbané atletické zázemí, stadion na pokraji životnosti. Tunel bez systematického rozvoje.
  • Nutná revitalizace sportoviště.
 • Tunel a vrhačské prostory Veletov – soukromé sportoviště s podporou ČAS, zejména pro vrhačské disciplíny, využíváno a rozvíjeno. Bez stadionu.
  • ČAS bude nadále spolupracovat s vlastníkem na udržování solidní stavu Veletova pro využití vrcholovými i mládežnickými atlety.
 • Hala a stadion Ostrava – nejlepší kryté atletické sportoviště v ČR, splňuje téměř nejvyšší nároky pro atletiku s výjimkou největších mezinárodních mistrovství.
  • Tréninkové omezení na hlavním stadionu.
  • Městský stadion je otevřen veřejnosti a s omezením vrhačských sektorů.
 • Hala a stadion Stromovka – nejlepší tréninkové podmínky v ČR.
  • Druhá solidní soutěžní a tréninková hala.
  • Limitace v rozcvičovacím zázemí pro větší soutěže.
 • areál Strahov – solidní vnitřní tréninkové podmínky.
  • Hala ve vlastnictví ČAS.
  • Stadiony – již pouze tréninkové využití.
 • Jablonec – solidní tréninkové a závodní zázemí, venkovní i vnitřní, pro vrhačské disciplíny a mládež

Stav tělovýchovy jako předpoklad pro vrcholovou reprezentaci

Současné studie o stavu (nejen) české mládeže ukazují značné deficity v základní tělesné připravenosti na sport. Konkrétní svazy a sporty i přes veškerou snahu nemohou tento deficit dohnat.

Trenéři (nejen v atletice) si dlouhodobě stěžují na stav tělovýchovy jako celku i tělesné výchovy ve školách a jejího obsahu oproti tomu, co bylo běžnou praxí dříve. Svazy nemohou suplovat práci školství a rodiny.

Sport není vnímán jako priorita současné společnosti.

 • ČAS musí iniciovat debatu na úrovni MŠMT/NSA o stavu tělovýchovy.
 • ČAS musí iniciovat debatu o nastavení a podpoře sportu v celé společnosti. Sport musí být jedním z pilířů zdravého státu, nikoliv okrajovou záležitostí. Cesta Švýcarska nebo Norska zjevně ukazuje význam povýšení sportu na nosnou celospolečenskou část.
 • ČAS musí přehodnotit dopad současných programů Pohybové gramotnosti.

Vztahy s Národní sportovní agenturou, MŠMT

 • Vytvořit celostátní, ale lokálně cílenou strategii pro zachování všestrannosti ve sportu u dětí.
 • Podporovat sportování ve školách.
 • Navrhnout cílené předávání sportovců, kteří by se svými předpoklady lépe profilovali v jiném sportu.
 • Nastolit udržitelnou a koncepční podporu ze strany RSC a SG, jako servisních organizací reprezentace.
 • Cílit podporu na vybrané olympijské sporty.
 • Rozvíjet akademický sport – iniciovat podporu atletiky v rámci UNIS, spolupráce na přidělování stipendií.

Soutěže

 • Rozvíjet model soutěží na všech úrovních tak, aby byly atraktivní a přínosné pro atlety vrcholové i výkonnostní úrovně