Komise rozhodčích

Komise rozhodčích Českého atletického svazu (KR ČAS) je hlavní autoritou v hierarchii atletických rozhodčích. KR ČAS je zodpovědná za správu pravidel atletiky: implementaci nových pravidel od Světové atletiky, stejně jako tvorbu pravidel platných pouze v tuzemských soutěžích. KR ČAS na základě obdržených podnětů (např. na adresu rozhodci@atletika.cz) řeší sporné situace na proběhlých atletických soutěžích, zaujímá k nim stanoviska a v případě potřeby budoucí prevence může komentář k těmto situacím zahrnout do budoucích pravidel atletiky, případně může také iniciovat projednání těchto situací na úrovni Evropské nebo Světové atletiky.

KR ČAS zodpovídá za vedení celostátní evidence rozhodčích, pořádá školení pro dosažení 1. třídy, školení pro získání odborné kvalifikace a také prolongační semináře. Na základě podnětů rozhoduje KR ČAS o povýšení rozhodčích 1. třídy na Ústřední rozhodčí.

Na krajské úrovni mají významný vliv KR krajských atletických svazů (KR KAS), které primárně vedou evidenci rozhodčích z daného kraje, zajišťují školení pro dosažení 3. a 2.třídy a komunikují s KR ČAS, kde tvoří styčný bod mezi KR ČAS a všemi rozhodčími. Seznam všech KR KAS a kontakty na jejich předsedy naleznete zde.

KR ČAS se schází několikrát ročně, přičemž na poslední schůzi v daném roce jsou pravidelně zváni i všichni předsedové KR KAS. Níže naleznete všechny zápisy z letošního a loňského roku, starší zápisy a pokyny pak v archivu.