Jak se stát rozhodčím

Funkci rozhodčího popisuje a vymezuje příslušná směrnice Českého atletického svazu. Stručně je možné říci, že první krok k získání hodnosti rozhodčího vede přes splnění podmínek pro 3. kvalifikační třídu, kterou lze získat úspěšným absolvováním příslušného školení. Druhou možností je uznání předchozího analogického vzdělání mimo Český atletický svaz (vyplněnou žádost je nutné podat příslušné krajské komisi rozhodčích). Detailní popis jednotlivých tříd a požadavků na jejich získání naleznete v sekci Kvalifikační třídy a odbornost. Jmenování rozhodčího do kvalifikační třídy je platné 5 let, poté se musí zúčastnit tzv. prolongačního semináře, po jehož absolvování se platnost kvalifikace prodlužuje vždy o dalších 5 let.

Na některá školení (především na vyšší třídy a specializace) je nejvýhodnější přihlášení přes tento odkaz. Pokud Vámi vybrané školení neumožňuje registraci pomocí online formuláře nebo pokud preferujete papírovou formu, můžete využít předpřipravený formulář. Pro elektronickou korespondenci (přihlášení) využijte kontakt na předsedu krajské komise rozhodčích.

Bližší informace o termínech školení a zkoušek pro začínající rozhodčí mohou sdělit zástupci oddílů anebo pomohou uvedení předsedové krajských komisí.

Často kladené otázky

Proč bych se měl(a) stát atletickým rozhodčím?

Stát se rozhodčím je unikátní způsob, jak se účastnit atletických závodů, a přitom jej plnohodnotně prožívat. Být v samotném centru dění a vidět závody z perspektivy, kterou nelze vidět při pohledu z tribuny ani televizní obrazovky.

Jak získám kvalifikaci rozhodčího?

Stačí se přihlásit na školení. Po absolvování školení včetně praxe a úspěšném testu bude přidělen průkaz rozhodčího.

Jak dlouho průkaz platí?

Průkaz rozhodčího je platný pět let, po této lhůtě má rozhodčí dva roky na to, aby si na nejbližším školení kvalifikaci obnovil.

Co musím dokázat, abych rozhodoval(a) na nejvyšších atletických soutěžích?

Kdo se chce dostat jako rozhodčí na nejvyšší soutěže, nebo dokonce na mezinárodní úroveň, musí začít jako všichni od základní 3. třídy. Nejdříve po 2 letech je možné absolvovat školení 2. třídy a rozšířit si obzory na specializace, jako je například funkce startéra. Tato postupná cesta je cenná pro získání zkušeností, protože neobvyklých situací vznikne při závodech opravdu spoustu. Po dalších 2 letech je možné zvýšit kvalifikaci na úroveň 1. třídy, která otevírá dveře na všechny tuzemské závody i možnost pokusit se o zkoušky na mezinárodního rozhodčího (ITO – International Technical Official).

V kolika letech je dobré začít s rozhodováním?

Český atletický svaz a krajské atletické svazy potřebují kvalitní rozhodčí nejen pro ty nejvyšší úrovně závodů, ale i pro nižší soutěže. Jako rozhodčí je proto možné začít v podstatě v každém věku, minimum je 16 let, kdy do dovršení plnoletosti rozhoduje na pozici kandidáta na 3. třídu. Záleží tedy jen na tom, jak kdo má nastaveny ambice a priority.

Je práce rozhodčího nějak odměněna?

Rozhodčí je odměněn podle Sazebníku poplatků, odměn a náhrad.

Je povinnost se účastnit pravidelně závodů jako rozhodčí nebo si mohu termíny sám plánovat?

Termíny závodů jsou vždy s předstihem zveřejněny v kalendáři ČAS nebo na stránkách krajských atletických svazů. Pokud Vás krajská komise rozhodčích s nabídkou závodů v kraji nebo hlavní rozhodčí pořadatele sám neosloví, můžete se sami přihlásit oddílu, který závody pořádá. Není povinností absolvovat všechny vypsané či nabídnuté závody, ale jako začátečníkům se doporučuje zažít si praxi co nejrychleji.

Je potřeba splnit nějaké jiné požadavky než absolvovat školení?

Není. Po absolvování školení jste kompetentní k rozhodování na úrovni třetí třídy.

Pokud jste nenašli odpověď na vaši otázku, napište svůj dotaz na rozhodci@atletika.cz.