Složení Komise rozhodčích ČAS

Předseda komise:

Ing. Jakub Kubálek 

Místopředsedkyně komise:

 • RNDr. Ludmila Pudilová

Členové:

 • Adriana Dvořáková (školení)
 • prof. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (chodecké soutěže)
 • Ing. Lukáš Lebr (e-learning)
 • Mgr. Iva Machová, Ph.D. (pravidla)
 • Jan Navrátil (e-learning)
 • Mgr. Aleš Novotný (mezinárodní úsek)
 • Milena Opavská (delegace)
 • Ing. Jindřich Šálek (delegace)
 • Mgr. Rudolf Šimek (instruktoři)
 • Ing. Martin Tipka, Ph.D. (instruktoři)
 • Ing. Vladimír Veselý (školení)

Odborný poradce:

 • Milan Urban (rekordy)