Zdravotní zabezpečení ČAS

Personální složení Zdravotní komise:

Vedoucí lékař reprezentace ČAS MUDr. Karolína Velebová
Šéftrenér ČAS Mgr. Pavel Sluka
Vedoucí fyzioterapeut ČAS Mgr. Jiří Kmínek

 

  • Zdravotní komise ČAS je koordinačním orgánem pro oblast zdravotního zabezpečení reprezentace. Koordinuje spolupráci se zdravotnickým zabezpečením jednotlivých RSC, ČOV a dalších zdravotnických zařízení. Spolupracuje s antidopingovým výborem ČR. Podílí se na návrhu a realizaci koncepčního řešení v oblasti zdravotního zabezpečení v oblastech prevence, akutního servisu, posttraumatického servisu, vzdělávání realizačního týmu atd.
  • Zajišťuje personální obsazení akcí.
  • Jednání komise 2x ročně, dále dle potřeb.

Zdravotní služby

  • Akutní lékařská péče.
  • Preventivní zdravotní péče.
  • Kineziologické a fyziologické rozbory.
  • Lékařské a fyzio/masérské zabezpečení reprezentačních akcí.
  • Lékařské a fyzio/masérské zabezpečení společných zahraničních VT organizovaných i jen částečně na náklady ČAS.
  • Nákup léků a masážních prostředků k zabezpečení reprezentačních akcí a společných zahraničních výcvikových táborů organizovaných na náklady ČAS.
  • Zabezpečení lázeňské péče pro vybrané závodníky.

Spolupracující lékaři

Spolupracující fyzioterapeuti