Metodický servis

Personální obsazení:

Vedoucí oddělení  Vít Rus

vrus@atletika.cz

Referent Dominik Kolinger dkolinger@atletika.cz
Externí pracovník Jan Feher jfeher@atletika.cz

Oddělení zajišťuje:

  • Vzdělávání trenérů – příprava a realizace vzdělávacích akcí (školení, semináře, workshopy).
  • Vysílání trenérů doporučených TR ČAS na mezinárodní konference pro trenéry.
  • Evidence trenérských kvalifikací a obnova platnosti licence v Registru členů a oddílů ČAS.
  • Publikační činnost.
  • Biomechanické analýzy –měření s využitím Sprinttimerů, radarů a zařízení Optojump.
  • Příprava metodiky a realizace testování atletů SpS, SCM, SG a sportovců vyšších článků přípravy reprezentace.
  • Elektronický tréninkový deník (Já Atlet), o aktivaci účtu požádejte na mail: jfeher@atletika.cz