Odměny za umístění na oficiálních soutěžích

Odměny za umístění na oficiálních soutěžích (IOC, WA, EA) a mimořádné výkony v roce 2024

 • Zdrojem částek uvedených v USD je WA, EA zdrojem částek uvedených v  je ČAS, NSA(ČOV).
 • Odměny budou vypláceny na účet závodníka, trenéra, popřípadě členů realizačního týmu a podílejícího se trenéra bankovním převodem po skončení závodního období. Rozdělení odměny pro trenéra popřípadě členy realizačního týmu je plně v kompetenci osobního trenéra daného závodníka.
 • Odměny vypsané ve štafetách platí pro členy štafety včetně náhradníků a osobních trenérů. Rozdělení výše odměn pro sportovce, trenéry je v kompetenci šéftrenéra na návrh reprezentačního trenéra sekce a odpovědného trenéra štafety.
 • Odměny vypsané v družstvech platí pro nominované členy družstva, kteří svůj závod dokončili. Rozdělení výše odměn pro sportovce, trenéry je v kompetenci šéftrenéra, na návrh reprezentačního trenéra sekce a odpovědného trenéra družstva.
 • V závodě, kde se vyhlašuje závod individuální i družstva bude vyplácena jedna a to vyšší odměna.
 • Odměna pro „podílejícího se trenéra“ na reprezentačních akcích je stanovena na 50% odměny osobního trenéra úspěšného závodníka, a to v průběhu kariery, do věku dovršení 26 let závodníka.

(Podílející se trenér = trenér, který předal sportovce do RSC nebo reprezentačnímu trenérovi v souladu s plynulou návazností v souladu s „Koncepcí reprezentace“).

 • Všechny odměny budou vyplaceny jen v případě dodržení „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ a „Světového antidopingového kodexu“.

OH

Umístění

Závodníci

Štafety

Trenér

(realizační tým)

Štafety-trenéři (realizační tým)

1. místo

1 500 000 Kč*

3 000 000 Kč*

600 000 Kč*

600 000 Kč*

2. místo

750 000 Kč*

1 500 000 Kč*

350 000 Kč*

350 000 Kč*

3. místo

450 000 Kč*

900 000 Kč*

225 000 Kč*

225 000 Kč*

4. místo

300 000

340 000

150 000 Kč

170 000 Kč

5. místo

250 000

300 000

125 000 Kč

150 000 Kč

6. místo

200 000

240 000

100 000 Kč

120 000 Kč

7. místo

150 000

180 000

75 000 Kč

90 000 Kč

8. místo

130 000

160 000

65 000 Kč

80 000 Kč

*Odměny za medailové umístění vypisuje NSA, popřípadě  ČOV  v případě změny, bude výše odměn upravena.

HMS

Umístění

Závodníci

Štafety

Trenér

(realizační tým)

Štafety-trenéři (realizační tým)

1. místo

40 000 USD

40 000 USD

440 000 Kč

440 000 Kč

2. místo

20 000 USD

20 000 USD

220 000 Kč

220 000 Kč

3. místo

10 000 USD

10 000 USD

110 000 Kč

110 000 Kč

4. místo

8 000 USD

8 000 USD

90 000 Kč

90 000 Kč

5. místo

6 000 USD

6 000 USD

65 000 Kč

65 000 Kč

6. místo

4 000 USD

4 000 USD

45 000 Kč

45 000 Kč

7. místo

70 000 Kč

 

35 000 Kč

 

8. místo

60 000 Kč

 

30 000 Kč

 

V případě změny ze strany WA bude výše odměn upravena.

 

MS v přespolním běhu

Umístění

 

Závodníci

 

Družstva

Mixed Relay

Trenér

(real. tým)

Družstva-trenéři

(real. tým)

Mixed Relay - trenéři (real.tým)

1. místo

30 000 USD

20 000 USD

12 000 USD

330 000 Kč

220 000 Kč

130 000 Kč

2. místo

15 000 USD

16 000 USD

8 000 USD

160 000 Kč

175 000 Kč

85 000 Kč

3. místo

10 000 USD

12 000 USD

6 000 USD

110 000 Kč

130 000 Kč

65 000 Kč

4. místo

7 000 USD

10 000 USD

4 000 USD

75 000 Kč

115 000 Kč

45 000 Kč

5. místo

5 000 USD

8 000 USD

65 000 Kč

55 000 Kč

90 000 Kč

32 000 Kč

6. místo

3 000 USD

4 000 USD

60 000 Kč

33 000 Kč

45 000 Kč

30 000 Kč

7. místo

50 000 Kč

50 000 Kč

 

25 000 Kč

25 000 Kč

 

8. místo

40 000 Kč

40 000 Kč

 

20 000 Kč

20 000 Kč

 

V případě změny ze strany WA bude výše odměn upravena.

MS štafet

Umístění

Štafety

Štafety-trenéři (realizační tým)

1. místo

40 000 USD

440 000 Kč

2. místo

20 000 USD

220 000 Kč

3. místo

10 000 USD

110 000 Kč

4. místo

8 000 USD

90 000 Kč

5. místo

6 000 USD

65 000 Kč

6. místo

4 000 USD

45 000 Kč

7. místo

3 000 USD

33 000 Kč

8. místo

2 000 USD

25 000 Kč

V případě změny ze strany WA bude výše odměn upravena.

ME

Umístění

Závodníci

Štafety/družstva

Trenér

(realizační tým)

Štafety/družstva-trenéři(real.tým)

1. místo

500 000 Kč

500 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

2. místo

350 000 Kč

400 000 Kč

175 000 Kč

175 000 Kč

3. místo

300 000 Kč

300 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

4. místo

200.000 Kč

200.000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

5. místo

150 000 Kč

150 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

6. místo

90 000 Kč

90 000 Kč

45 000 Kč

45 000 Kč

7. místo

70 000 Kč

70 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

8. místo

60 000 Kč

60 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

V případě upřesnění ze strany EA bude výše odměn upravena.

ME v přespolním běhu

Umístění

Závodníci

Družstva

Trenér

(realizační tým)

Družstva-trenéři (realizační tým)

1. místo

150 000 Kč

150 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

2. místo

100 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

3. místo

80 000 Kč

80 000 Kč

40 000 Kč

40 000 Kč

4. místo

55 000 Kč

 

27 500 Kč

 

5. místo

45 000 Kč

 

22 500 Kč

 

6. místo

35 000 Kč

 

17 500 Kč

 

7. místo

25 000 Kč

 

12 500 Kč

 

8. místo

15 000 Kč

 

 7 500 Kč

 

MS U20, ME v horských bězích

Umístění

Závodníci

Štafety/Družstva

Trenér

(realizační tým)

Štafety/Družstva-trenéři

(realizační tým)

1. místo

70 000 Kč

70 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

2. místo

50 000 Kč

50 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

3. místo

40 000 Kč

40 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

4. místo

30 000 Kč

30 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

5. místo

25 000 Kč

25 000 Kč

12 500 Kč

12 500 Kč

6. místo

20 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

7. místo

15 000 Kč

15 000 Kč

7 500 Kč

 

8. místo

10 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

 

ME v přespolním běhu U20, MS v horských bězích U20

Umístění

Závodníci

Družstva

Trenér

(realizační tým)

Družstva - trenéři

(realizační tým)

1. místo

40 000 Kč

40 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

2. místo

25 000 Kč

25 000 Kč

12 500 Kč

12 500 Kč

3. místo

20 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

4. místo

15 000 Kč

 

7 500 Kč

 

5. místo

10 000 Kč

 

5 000 Kč

 

6. místo

7 000 Kč

 

3 500 Kč

 

7. místo

5 000 Kč

 

2 500 Kč

 

8. místo

3 000 Kč

 

1 500 Kč

 

Odměny za mimořádné výkony

 • Odměny za rekordní výkony ve vedených disciplínách seniorské kategorie budou vyplaceny po skončení závodního období.
 • Překonání SVĚTOVÉHO REKORDU  500.000 Kč
 • Překonání EVROPSKÉHO REKORDU  250.000 Kč
 • Překonání NÁRODNÍHO REKORDU  50.000 Kč
 • Odměna, v případě vícenásobného překonání rekordu, v disciplíně bude vyplacena jen jednou ročně.

Jednotlivé odměny nelze kumulovat.