Ekonomické informace 2014

ČAS informuje
čtvrtek 21. listopadu 2013

Výbor Českého atletického svazu dne 16. listopadu 2013 schválil rozpočtový záměr ČAS pro rok 2014, kritéria pro dělení finančních prostředků pro KAS (PAS), kritéria pro dělení finančních prostředků pro AO/AK resp. TJ/SK pro rok 2014.

Materiály ke stažení zde:Výpočet příspěvků pro KAS a PAS pro rok 2014:


Výpočet finančních příspěvků na podporu činnosti mezi AK a AO pro rok 2014:


Výpočet finančních prostředků na podporu ÚPSZ mezi TJ a SK pro rok 2014:


Výpočet finančních příspěvků na podporu talentované mládeže mezi AK a AO pro rok 2014:


Rozdělení příspěvků na sportovní přípravu a organizační výdaje SCM v roce 2014:


Příspěvky  klubům  a  oddílům  na  podporu  sportovních  středisek  v  roce  2014:Výbor Českého atletického svazu rovněž dne 16. listopadu 2013 stanovil výši členského příspěvku pro rok 2014.

Dokument ke stažení zde:Výbor ČAS dne 29. listopadu 2014 schválil „Kritéria pro dělení finančních příspěvků z darů přijatých od ČOV mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2014“. Pro rok 2014 byla schválena částka k rozdělení ve výši 2.800.000 Kč.
V těchto dnech obdrží atletické kluby (oddíly) k podpisu „Darovací smlouvu“. Tato darovací smlouva je koncipována jako rámcová, umožňující v  budoucnu i opakované poskytování darů z těchto zdrojů bez uvedení konkrétní výše daru. Darované prostředky musí být využity nejpozději do konce třetího roku následujícího po roce, ve kterém byly přijaty a na výzvu ČAS je nutno předložit doklady prokazující použití darovaných prostředků a splnění závazků sjednaných v darovací smlouvě.
Finanční prostředky budou převedeny na účet atletického klubu (oddílu) po obdržení podepsané darovací smlouvy.
(V Praze dne 12.12.2014)

Kritéria pro dělení naleznete zde:Výpočet finančních příspěvků naleznete zde:
Ing. Martina Renzová
ekonomka ČAS

Přiložené soubory