Organizační komise

Předseda komise:

RNDr. Ladislav Kňákal 

Členové:

  • Mgr. Ondřej Benda
  • Hana Vondrová

Obsahová náplň činnosti organizační komise

Podle čl. XIV, odstavce 3 Stanov ČAS určilo Předsednictvo činnost /působnost/ organizační komise takto:
 a/  Zpracovává věcně příslušné návrhy právních předpisů ČAS
 b/  Odpovídá za soulad vnitřního právního řádu ČAS
 c/  Rozhoduje o vnější úpravě právních předpisů ČAS
 d/  Je oprávněn vyjadřovat se k organizačně právním vztahům, jejichž je ČAS subjektem
 e/  Analyzuje vnitřní organizační strukturu ČAS
 f/  Informuje členy ČAS o právních předpisech ČAS
 g/  Plní povinnosti ČAS vůči KAS vyplývající ze stanov ČAS
 h/  Odpovídá za systém evidence členů ČAS a sportovců
 ch/ Navrhuje systém ocenění v ČAS a spolupracuje při sledování osobních výročí se sekretariátem ČAS
 i/  Zodpovídá za vztah ČAS ke složkám uvnitř ČAS, které se projevují v ČR i mezinárodně /veteráni, běžci do vrchu, ultramaratonci, statistici, běžci mimo dráhu, chodci/
 j/  Podílí se na přípravách a organizaci Valných hromad ČAS a Výboru ČAS

Přiložené soubory