přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

6. února 2018, 07:00

Ekonomické informace 2018

Sdělení z jednání Výboru ČAS 2017

Výbor Českého atletického svazu dne 24. listopadu 2017 schválil.

Výbor Českého atletického svazu rovněž stanovil výši členského příspěvku pro rok 2018.

Výbor ČAS dne 24. 11. 2017 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2018 takto:

  • každý atletický oddíl nebo klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
  • každý atletický oddíl nebo klub uhradí dále za každého evidovaného člena 
    100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2018.

Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2018, výši vypočteného členského příspěvku naleznete zde:

Částku ve výši uvedenou ve sloupci I „k úhradě“ zašlete na číslo účtu 153150982/0300

variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka sloupec A)

specifický symbol = 01

 

Přehled specifických symbolů pro platby poplatků pro rok 2018

 

Martina Renzová

vedoucí ekonomického oddělení ČAS

13.12.2017


 

 

Vytisknout