Safeguarding

Safeguarding je snaha o vytváření bezpečného prostředí tak, aby každý mohl závodit, trénovat a těšit se z atletiky. Cílem je zajistit, aby byl každý zčeského atletického prostředí respektován, se všemi se zacházelo rovnocenně a všichni byli chráněni, např. před zneužíváním, obtěžováním či vykořisťováním (viz Slovník pojmů). Díky zvyšování povědomí o této problematice, vzděláváním, ale i nastavením vhodných mechanismů, např. systému nahlašování nevyžádaného chování, se vytvoří prostředí, ve kterém se bude každý cítit bezpečně a spokojeně tak, aby mohl dosáhnout svého plného potenciálu.


Právním základem pro politiku safeguardingu v českém atletickém prostředí je Etický kodex ČAS, ve kterém najdete, co je jeho účelem, jaké z něj vyplývají povinnosti a kdo je povinen se jimi řídit.

 

V případě jakýchkoliv dotazů na téma safeguardingu se obracejte na na Safeguarding Officera Českého atletického svazu, Lenku Semerovou (Lsemerova@atletika.cz, +420 728 680 111).