Analýzy, testování, mládežnická výkonnost

Světová atletika jde výkonnostně strmě vzhůru. V mládežnických kategoriích padají výkony, o kterých si mohli dorostenci a junioři před několika lety jenom zdát. Výrazný podíl na tom má i metodika. Metodické analýzy se opět stávají nedílnou součástí vrcholové atletiky a Český atletický svaz nechce zůstat pozadu. Níže nabízíme několik zpracovaných analýz z vývoje mládežnické výkonnosti a testovacích srazů. Dále pak najdete komentář k jednotlivým analýzám.

Analýza vývoje výkonnosti mládežnické atletiky v ČR (2012-2023)

Analýza obecného testování v letech 2017-2019

Analýza obecného testování členů SCM 2021

Analýza obecného testování v roce 2022

Výsledky testovacích srazů SCM 2023

VÝKONNOSTNÍ POSUN MLÁDEŽNICKÉ ATLETIKY

V posledních letech sledujeme plejádu fascinujících výkonů mládežnických atletů a atletek. Není výjimkou, že mladí atleti, kteří spadají věkem ještě do mládežnických kategorií, dokážou na světové úrovni konkurovat těm nejlepším i mezi dospělými, a to napříč téměř všemi disciplínami. V některých případech dokonce svým disciplínám dominují. Jasným důkazem tohoto trendu jsou výkony hvězd formátu Armanda Duplantise, Femke Bol, Jakoba Ingebrigtsena, Yaroslavy Mahuchikh, Mykolase Alekny nebo Keely Hodgkinson.

Není náhodou, že jmenujeme právě tyto atlety, jelikož se jedná o reprezentanty evropských zemí. Odpadá tedy problematika s nejasnostmi o věku a vyspělosti některých atletů z jiných kontinentů či určitých fyzických předpokladů, které dávají závodníkům a závodnicím z těchto zemí určitou výhodu. Obecně také platí, že se mladí atleti stále více prosazují v disciplínách, kde dříve vládli spíše zkušenější závodníci, ať už se jedná o vrhy, běhy nebo například extrémně technicky náročný skok o tyči. Například při posledních olympijských hrách v Tokiu získali mužští atleti ve věku do 24 let přes 30 % medailí. U žen to bylo 16 %.

Nahoru jdou i výkony mladých českých atletů. V posledních sezónách sledujeme výrazné navýšení překonaných mládežnických rekordů. Jen v průběhu loňské venkovní sezóny jich padlo celkem 12 v kategoriích od staršího žactva po juniory (z toho 3 atleti překonali rekord opakovaně). V roce 2021 padlo takových rekordů 20 (5 opakovaně).

Česká atletika se snaží držet krok se světem, i proto vypracovalo oddělení mládeže analýzu vývoje výkonnosti české mládežnické atletiky (z let 2012-2022 pro dorost a juniory). Z té vyplývá významný výkonností posun ve většině disciplín. Pro trenéry je nepochybně důležité tyto trendy vnímat. Výkonnostní posun muže mít v některých disciplínách zásadní vliv na technické provedení. Lepší výkon také zpravidla vyžaduje lepší úroveň obecné kondiční připravenosti. Některé disciplíny naopak dlouhodobě stagnují. U nich by měli trenéři zvážit, zda jejich dosavadní tréninkový přístup přináší adekvátní výsledky. Analýza také srovnává jednotlivé kategorie. Vyplývá z ní například častá výkonnostní stagnace dívek při přechodu z dorostenecké kategorie do té juniorské.

 

testy.jpeg

 

MONITORING A TESTOVÁNÍ

Již druhým rokem organizuje oddělení mládeže a metodické oddělení rozšířené obecné testování v rámci Sportovních center mládeže. Cílem testovacích srazů je mimo jiné snaha podchytit některé z výše uvedených problémů a pomoci atletům v rozvoji směrem k dospělé atletice. Testování nezahrnuje pouze pohybové testy. Velký důraz klade také na zdravotní prevenci, kdy zranění či časé nemoci mohou být zásadním zásahem do slibně nastartované kariéry. Proto jsou součástí monitoringu i dotazníky ke zdravotní stránce a základní životosprávě atletů a kineziologický rozbor.

Z analýzy testovacích srazů vyplývá řada poznatků pro atlety i trenéry. Analýza upozorňuje na problémy či silné stránky jednotlivých sekcí v pohybovém testování i pohybového aparátu. Z těch pak vyplývají konkrétní doporučení zejména pro trenéry a reflexi jejich tréninku. Analýza srovnává také meziroční vývoj jednotlivých ročníků a nabízí tak opravdu široké spektrum pohledů na konkrétní sekce disciplín.

Petr Jelínek, Jan Koutník

 

VÝSLEDKY A ANALÝZY OBECNÉHO TESTOVÁNÍ SCM

Zveřejňujeme výsledky tesovacích srazů a zároveň detailní analýzy testovacích srazů SCM. V přiložených dokumentech najdete:

  • úvod k testovacím srazům (význam, obsah, metodika)
  • rozbor dat ze zdravotně-preventivních testů
  • rozbor dat z obecného pohybového testování
  • rozbor dat z dalších měřených a zkoumaných oblastí (motivace, zájem o studium a další)
  • všeobecné závěry a doporučení pro trenéry

Z dat budeme dále zpracovávat srovnání jednotlivých atletů na TS z let 2021–2023 a také podrobnější analýzu výsledků.

Všem trenérům nejen mládeže se doporučujeme seznámit s analýzou a jejími závěry. Věříme, že obsahuje podstatná zjištění pro trenérskou práci s mladými a dospívajícími atlety.

Budeme rádi za případné reakce a komentáře.

Jan Koutník (vedoucí oddělení mládeže) a metodické oddělení

Přiložené dokumenty