Školení trenérů 2015

ČAS informuje
úterý 3. února 2015


Metodická komise ČAS schválila na svém jednání dne 29. 1. 2015 termíny školení trenérů atletiky pro rok 2015.


Trenérská škola při FTVS UK Praha

Probíhá 1. ročník. Další kurs trenérské školy bude otevřen v roce 2017/18.


Školení trenérů 2. třídy
Podmínky přijetí: věk 20 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. třídy, 2 roky praxe a členství v atletickém oddílu/klubu. Školení obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována mezi konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné závěrečné práce.
Trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu disciplín a působí ve výkonnostní  a vrcholové atletice.

název: Školení trenérů  2. třídy
místo: Praha, FTVS UK
datum: 1. konzultace: 24. - 26. 4. 2015
             2. konzultace: 9. - 11. 10. 2015
             závěrečná zkouška – jaro 2016
specializace: SPRINTY a PŘEKÁŽKY nebo BĚHY nebo ŽACTVO (vybranou specializaci je nutné uvést do poznámky v přihlášce)
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena: 3000 Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.

Školení trenérů 3. třídy
Podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu, Na školení se mohou přihlásit trenéři nižšího kvalifikačního stupně (Trenér žactva, Trenér atletických přípravek, popř. bývalé 4. třídy), popř. zájemci bez trenérské kvalifikace. Školení obsahuje obecnou a speciální část,  v průběhu jsou účastníci aktivně zapojeni do praktické výuky. Školení je ukončeno zkouškou, která se skládá z praktické části, teoretické části (vědomostní test) a obhajoby písemné seminární práce.
Trenér atletiky 3. třídy se věnuje zejména dorostu, působí především ve výkonnostní atletice.

název: Školení trenérů 3. třídy
místo: Praha, FTVS UK
datum: 1. konzultace: 1. - 4. 10. 2015
             2. konzultace:  8. -11. 10. 2015
      Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena:     2000 Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.

Školení 3. třídy v Praze je k 3. 9. 2015 obsazeno - přihlášky se již nepřijímají!název: Školení trenérů 3. třídy
místo: Ostrava, sportovní areál SSK Vítkovice
datum: 1. konzultace: 1. - 4. 10. 2015
             2. konzultace:  8. -11. 10. 2015
    Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci s SSK Vítkovice
vedoucí školení: Dr. Danuše Vandrolová
cena:     2000 Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.

Školení nižších kvalifikačních stupňů (Trenér žactva – TŽ a Trenér atletických přípravek - TAP) pořádají atletické oddíly nebo krajské atletické svazy (KAS/PAS).

Informace o školeních budou průběžně zveřejňovány dle informací dodaných od oddílů a KAS/PAS.
Zájemci o pořádání kontaktují I. Rudovou minimálně měsíc před plánovaným školením.OBECNÉ PODMÍNKY přihlášení na školení:

-    Na všechna školení se přihlašuje pouze emailem.
Přihlášku zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz

-    Přihláška ke stažení zde:-    Přihlášky na školení se zasílají průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním školením. Zájemcům bude obratem potvrzeno přihlášení zpětným emailem.

-    Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému školení nejpozději týden před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.

-    Školení trenérů probíhají podle platného Prováděcího pokynu ke školení trenérů v rámci ČAS:


-    Přihlášky zájemců o školení, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.

-    Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212za MK ČAS: Iveta Rudová

schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

Přiložené soubory