Oddělení metodické

Vít Rus
vedoucí oddělení

Vít Rus

Dominik Kolinger
metodik

Dominik Kolinger

Kompetence: metodik mládeže, příprava metodických materiálů, školení, analýzy, evidence trenérů 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy, TŽ, TAP