přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Návrh pořadu valné hromady ČAS

Návrh pořadu valné hromady ČAS

1. Zahájení zasedání
2. Jmenování předsedajícího
3. Schválení pořadu zasedání
4. Volby mandátové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu
5. Jmenování hlavního skrutátora a skrutátorů
6. Informace o činnosti ČAS za období od posledního zasedání valné hromady ČAS a program ČAS na období let 2011 až 2013
7. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS za období od posledního zasedání valné hromady ČAS
8. Projednání zprávy o činnosti arbitrážní rady ČAS za období od posledního zasedání valné hromady ČAS
9. Předání titulů "Čestný člen ČAS"
10. Volby předsedy komise mládeže ČAS a člena dozorčí rady ČAS
11. Rozhodnutí o organizaci voleb členů předsednictva ČAS na období let 2013 až 2017
12. Různé
13. Zakončení zasedání

Vytisknout