přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Delegáti a účastníci valné hromady

Počty delegátů a dalších účastníků valné hromady ČAS jsou dány ustanoveními článku VI odstavců 4 až 7 Stanov ČAS.

Článek VI
Valná hromada

(4) Valné hromady se jako delegáti účastní delegáti zvolení valnými hromadami KAS, delegáti vyslaní jednotlivými členy, členové předsednictva, přítomní vítězové letních olympijských her v atletice a přítomní mistři světa v atletice na dráze a v hale.

(5) Valné hromady se dále zúčastní:
a) členové dozorčí rady,
b) členové arbitrážní rady,
c) čestní členové ČAS,
d) zástupci zájmových sdružení ČAS,
e) pozvaní hosté,
f) osoby kandidující na valné hromadě ve volbách do orgánů ČAS,
g) členové výboru, pokud nebyli zvoleni za delegáty.

(6) Na každých celých sto padesát registrovaných sportovců KAS k 1. lednu roku, v němž bylo učiněno rozhodnutí o svolání valné hromady, připadá jeden mandát delegáta. Určený počet mandátů se v rámci KAS přidělí takto:
a) člen daného KAS s více než 150 registrovanými sportovci vysílá na valnou hromadu jednoho delegáta a
b) ostatní delegáty zvolí valná hromada KAS.

(7) Valná hromada KAS volí podle odstavce (6) písmeno b) vždy (bez ohledu na odstavec (6), věta první) nejméně 4 delegáty.

Pro valnou hromadu ČAS konanou dne 26. března 2011 byly počty delegátů volených valnými hromadami KAS a PAS a vyslaných členy ČAS ve smyslu ustanovení článku VI odstavce 6 Stanov ČAS vypočítány z údajů uvedených v Přihláškách atletických oddílů/klubů k činnosti na rok 2010. Pro naplnění ustanovení článku VI odstavce 7 Stanov ČAS musel být vypočítaný počet delegátů volených valnými hromadami KAS a PAS zvýšen o 11 delegátů, a to z 55 delegátů na 66 delegátů.
Počty delegátů valné hromady najdete zde.


Vytisknout