přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Česká nominační kritéria

Nominační kritéria - OH 2008

OLYMPIJSKÉ HRY
15.–24. 8. 2008 Peking (Čína)


Český olympijský výbor (ČOV) a Český atletický svaz (ČAS) přijaly společné podmínky a výkonnostní kritéria pro nominaci českých atletů na OH 2008 v Pekingu, které vycházejí ze specifického systému zásad kvalifikace MOV.
Podle těchto zásad se u atletiky nestanovují počty nominačních míst (číselné kvóty), nýbrž na základě splněných výkonnostních limitů (výkonů) bude Český atletický svaz předkládat jmenovité návrhy nominace ČOV. Tyto limity ČOV/ČAS vycházejí z limitů „A“ a „B“ Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a Mezinárodní atletické federace (IAAF). Jejich kvalita je ve 44 disciplínách ze 47 stejná nebo vyšší, než na OH 2004 v Athénách. Tím je vytvořen předpoklad pro očekávaná umístění našich nominovaných závodníků.

Český olympijský výbor a Český atletický svaz přijaly tyto společné podmínky a výkonnostní kritéria pro nominaci českých atletů na OH 2008 v Pekingu: 

a) Splnění nominačních zásad a kritérií podmiňuje účast sportovce na OH 2008. O konečné nominaci rozhoduje Plénum ČOV dne 16.7.2008.
b) ČAS předá ČOV jmenovitý seznam návrhu závěrečné nominace na OH v Pekingu do 7. 7. 2008. Do návrhu nominace může být zařazen pouze závodník, který splňuje kritéria MOV/IAAF a ČOV/ČAS. Navíc bude předán i jmenovitý seznam atletů, u nichž bude reálný předpoklad ke splnění limitů v termínu 7. až 22. 7. 2008. Závodník, který nebude uveden v těchto seznamech, nemůže startovat na OH v Pekingu.
c) Podle podmínek MOV mohou startovat v každé disciplíně maximálně 3 atleti (kromě štafet); počty startujících mohou být v následující struktuře: 
- 1, 2 nebo 3 atleti se splněným „A“ limitem MOV/IAAF (v případě maratonu se splněným limitem ČOV/ČAS). 
- V případě, že se v dané disciplíně nekvalifikoval ani jediný atlet se splněným  „A“ limitem MOV/IAAF, může v této disciplíně startovat maximálně 1 atlet se splněným limitem ČOV/ČAS.
d) V případě, že limit splní více závodníků než 3, o finální nominaci rozhoduje
absolutní hodnota výkonu dosažená v roce 2008. Při rovnosti rozhoduje lepší umístění na MČR dospělých na dráze v roce 2008 a dále další nejlepší výkon dosažený v nominačním období.
e) Štafeta bude nominována za předpokladu splnění kritérií MOV/IAAF, výkon  musí být dosažen na závodech vybraných IAAF (viz web ČAS a IAAF) v nominačním období od 1. 1. 2007 do 16. 7. 2008. Do štafet budou nominováni především závodníci, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafet.
f) Výkony v chůzi a maratónu musí být rovněž dosaženy na závodech vybraných IAAF (viz web ČAS a IAAF). Nominační období pro chůzi na 50 km a maraton je od 1. 1. 2007 do 22. 7. 2008.
g) Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uvedené v rozpisu disciplín tradičních závodů).
h) Výkonnostní limity lze, až na výše uvedené výjimky (uvedené v bodech e) a f), plnit v období od 1. 1. 2008 do 22. 7. 2008 včetně; časový postup je následující: 
- 7. 7. 2008 Český atletický svaz předá na Český olympijský výbor návrh závěrečné nominace sportovců a osob doprovodu na OH v Pekingu. V tomto termínu budou navrhováni ti atleti, kteří v období od 1. 1. 2008 do 6. 7. 2008 splnili „A“ limit MOV/IAAF a limit ČOV/ČAS. 
- 16.7.2008 se uskuteční zasedání Pléna ČOV, které schválí závěrečnou nominaci členů české delegace.
- Atleti, kteří splní limity „A“ MOV/IAAF nebo limity ČOV/ČAS v termínu 7. - 22. 7. 2008 mohou být na návrh ČAS dodatečně zařazeni do olympijské výpravy. Dodatečná nominace sportovce po 16.7.2008 je dle rozhodnutí Pléna ČOV v pravomoci předsedy ČOV.
- 23. 7. 2008 musí ČOV předat závěrečnou jmenovitou nominaci a přihlášky ke startu v jednotlivých disciplínách na organizační výbor OH v Pekingu. V případě, že „A“ limit MOV/IAAF splní více než tři závodníci (respektive limit ČOV/ČAS splní více než jeden závodník), bude nejlepší čtvrtý závodník se splněným „A“ limitem MOV/IAAF (respektive nejlepší druhý závodník se splněným limitem ČOV/ČAS) jmenován necestujícím náhradníkem.

Společné výkonnostní limity ČOV a ČAS jsou následující:

MužiDisciplínaŽeny
A limit
MOV/IAAF
Limit
ČOV/ČAS
A limit
MOV/IAAF
Limit
ČOV/ČAS
10.2110.28100 m11.3211.36
20.5920.65200 m23.0023.20
45.5545.80400 m51.5552.00
1:46.001:46.20800 m2:00.002:01.00
3:36.603:38.001500 m4:07.004:08.00
13:21.5013:25.005000 m15:09.0015:16.00
27:50.0028:06.0010000 m31:45.0032:00.00
2:15:002:15:00maraton2:37:002:37:00
8:24.508:28.003000 m př.9:46.009:53.00
13.5513.62110/100 m př.12.9613.11
49.2049.50400 m př.55.6056.25
2.302.27výška1.951.92
5.705.60tyč4.454.35
8.208.05dálka6.726.60
17.1016.80trojskok14.2014.00
20.3019.80koule18.3517.50
64.5063.00disk61.0060.00
78.5076.50kladivo69.5067.50
81.8078.00oštěp60.5060.00
8.0007.85010/7 boj6.0005.900
1:23:001:23:4520 km chůze1:33:301:34:30
4:00:004:00:0050 km chůze//
16 štafet16 štafet4x100 m16 štafet16 štafet
16 štafet16 štafet4x400 m16 štafet16 štafet

Vytisknout