přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Nominační kritéria ČAS

Nominační kritéria ČAS

B limit IAAFLIMIT ČAS MUŽIA limit IAAFDISCIPLÍNAA limit IAAFLIMIT  ČAS ŽENYB limit IAAF
10,2510,2510,18100m11,2911,3511,38
20,7020,6520,60200m23,0023,1523,30
45,7045,7045,25400m51,5052,0052,30
1:46,301:46,301:45,40800m1:59,802:00,802:01,30
3:38,003:38,003:35,001500m4:05,904:08,004:08,90
13:27,0013:27,0013:20,005000m15:14,0015:25,0015:25,00
28:00,0028:00,0027:40,0010000m31:45,0032:00,0032:00,00
2:17:002:16:002:17:00MARATÓN2:43:002:37:002:43:00
13,6013,6013,52110m př. / 100m př.12,9613,0513,15
49,8049,7049,40400m překážek55,4056,3056,55
8:32,008:28,008:23,103000m SC9:43,009:43,009:50,00
2,282,282,31VÝŠKA1,951,921,92
5,605,605,72TYČ4,504,404,40
8,108,108,20DÁLKA6,756,656,65
16,8516,9017,20TROJSKOK14,3014,1014,10
20,0020,0020,50KOULE18,3017,5017,30
63,0063,5065,00DISK62,0059,5059,50
74,0076,0078,00KLADIVO71,5069,5069,00
79,5080,0082,00OŠTĚP61,0059,5059,00
8.0008.0008.20010-BOJ / 7-BOJ6.1506.0005.950
1:24:001:23:151:22:3020km chůze1:33:301:34:001:38:00
4:09:004:00:003:58:0050km chůze
39,2039,2039,204x100m44,0044,0044,00
3:04,003:04,003:04,004x400m3:32,003:32,003:32,00a) ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MS 2011.
b) Podle pravidel IAAF a nominačních kritérií ČAS, může za každou členskou zemi startovat:
- jedna každá štafeta a jeden (1), dva (2) nebo tři (3) atleti v individuálních disciplínách s „A“ limitem IAAF (v případě maratónu mužů a žen s limitem ČAS)
- jeden (1) atlet s limitem „ČAS“ a jeden (1) nebo dva (2) atleti s „A“ limitem IAAF
- jeden (1) atlet s limitem „ČAS“.
c) Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EAA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektronickou časomírou a užití větroměru. Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna alespoň jedna z následujících dvou podmínek: a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s, b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s). Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy na vybraných závodech, dle podmínek stanovených IAAF, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF a ČAS.
d) Štafety budou nominovány za předpokladu splnění výkonnostního limitu a kritérií IAAF, a to tehdy, když bude výkon dosažen na závodech s mezinárodní účastí (v každém jednotlivém běhu musí být minimálně tři štafety reprezentující jiné státy).
Do štafety na 4x100m budou nominováni závodníci, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafet a dále náhradník navržený zodpovědným trenérem za danou štafetu.
Štafeta na 4x400m bude nominována za předpokladu účasti těch závodníků v rozbězích štafet, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafety. Vzhledem k možné kolizi startů dle časového pořadu může být nominován náhradník, a to jen v případě, že jeho výkon na 400m, podaný v sezóně 2011, započítaný do průměru časů štafety nepřesáhne 46,50s pro muže, respektive 53,40s pro ženy.
e) Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.4. 2011 do 31.7. 2011 včetně (v maratonu a chůzi od 1.1. 2011).
f) Závodník bude nominován při splnění následujících podmínek:
- splnění limitu „A“ IAAF na závodech uvedených v termínové listině IAAF, EAA a vybraných domácích závodech (seznam závodů najdete na internetových stránkách ČAS zde.)
- ke splněnému limitu „A“ IAAF na závodech, které nejsou uvedeny ve výše zmíněném seznamu, bude muset potvrdit výkonnost splněním limitu „B“ IAAF
- ke splněnému limitu ČAS na závodech uvedených v termínové listině IAAF, EAA a vybraných domácích závodech (seznam závodů bude přílohou nominačních kritérií pro MS 2011), bude muset potvrdit výkonnost splněním limitu „B“ IAAF
- ke splněnému limitu ČAS na závodech, které nejsou uvedeny ve výše zmíněném seznamu, bude muset potvrdit výkonnost dvojnásobným splněním limitu „B“ IAAF
Tato podmínka platí pro všechny disciplíny, s výjimkou běhů na 3.000m SC, 5.000m, 10.000m a maratónu, v chůzi na 50km, pro víceboje a štafety.
Případné potvrzení limitu je možné jen v jiném závodě a jiném termínu, než byl daný limit splněn, s výjimkou MČR mužů a žen, kde bude brán ohled na disciplíny rozložené do obou dnů mistrovství, tedy s možností splnit a potvrdit limit „A“ IAAF nebo limit ČAS.
Případné specifické situace bude řešit TR ČAS.
g) V případě, že splní nominační kritéria na úrovni limitu ČAS v jedné disciplíně více než jeden (1) závodník, rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen na dráze v roce 2011, poté další nejlepší výkony dosažené v nominačním období.
h) V případě, že nominační kritéria v jedné disciplíně splní více závodníků než tři (3), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen na dráze v roce 2011, poté další nejlepší výkony dosažené v nominačním období.
i)  Uzávěrka nominace je 1. 8. 2011

Vytisknout