přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s. 

DATUM

31.5.2019 - 2.6.2019 

MÍSTO

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu David Bor
Technický delegát Ludmila Pudilová +420731452140 pudilova1@post.cz
Ředitel závodu Lukáš Vojtek +420774437268 info@atletikazlin.cz
Hlavní rozhodčí Leopold Popelka
Technický ředitel Libor Kašný +420739348044
Lékař Petr Šimek +420775107155
Vedoucí ceremonielu Světlana Ťavodová +420604975467
Časomíru zajišťuje ONLINE SYSTEM, s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Muži, ženy, junioři, juniorky, žáci, žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na Mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže:

Muži - desetiboj
Ženy - sedmiboj
Junioři - desetiboj
Juniorky - sedmiboj
Dorostenci - desetiboj
Dorostenky - sedmiboj
Starší žáci - devítiboj
Starší žákyně - sedmiboj
Mladší žáci - pětiboj
Mladší žákyně - pětiboj

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém, resp. oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové, resp. oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres (nebo jeho část), resp. reprezentační kombinéza.

 

SOUTĚŽE

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g, desetiboj
Dorostenky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj
Juniorky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g, desetiboj
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g, desetiboj
Ženy 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Žáci 60 m, 1000 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, devítiboj
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Žákyně 150 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 17:00 hodin do 20:00 hod., v pátek 31. 5. 2019 od 8:00, v sobotu 1. 6. 2019 od 7:30 hod, v neděli 2. 6. 2019 od 8:00 hod. Závodní kancelář bude umístěna v areálu šaten a technického zázemí Stadionu Mládeže a bude řádně označena.

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20. 5. 2019 od 8:00 hod do 26. 5. 2019 do 24:00 hod.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři od čtvrtku od 17:00 hod průběžně, nejpozději však 60 minut před zahájením soutěže. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičovat na ploše se lze pouze v sektoru disciplíny, ke které se závodník připravujea ke které bude zaveden rozhodčími. K rozcvičení bude dále zajištěna plocha v blízkosti stadionu.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu. Kontrola náčiní bude probíhat v prostoru stadionu na označeném místě.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve vyhrazeném prostoru na Stadionu Mládeže. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a k zahajovací disciplíně každého dne budou odvedeni. Prezentace ve svolavatelně je vždy jen před první disciplínou v daný soutěžní den.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v průchodu Stadionu Mládeže a u svolavatelny.

Ve svolavatelně bude provedena kontrola klubových, resp. oddílových dresů, startovních čísel, treter a předmětů vnášených na plochu. Dle pravidla P. 144.3 c) nejsou povoleny mobily, sluchátka, popř. jiná zařízení zakázaná Pravidly. 

Předměty, které budou zabaveny ve svolavatelně, budou vydávány opět ve svolavatelně po skončení soutěže.

ŠATNY

Šatny a sprchy jsou k dispozici v budově Stadionu Mládeže.

UPOZORŇUJEME, ŽE ZA ODLOŽENÉ VĚCI POŘADATEL NERUČÍ!!! 

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v průchodu Stadionu Mládeže

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu Stadionu Mládeže. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v průchodu Stadionu Mládeže, a to ústně vrchníkovi dané disciplíny (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka dané disciplíny se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách na Stadionu Mládeže.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude k dispozici po celou dobu trvání Mistrovství České republiky ve vícebojích.

Vytisknout