přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Propozice

Pořadatel                
Z pověření ČAS zajišťuje atletický oddíl TJ TŽ Třinec        

Datum               
Sobota 17. a neděle 18. července 2010        

Místo        
Třinec,  městský stadion na Tyršově ulici        

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS   Fišer Václav
Technický delegát:   Kňákal Ladislav
Ředitel závodu:   Szmeková Emilie  
Hlavní rozhodčí:   Šimek Rudolf 

Technický ředitel  Vala Břetislav
Hlasatel: Šulc Augustýn, Přibáň Jacek 
Lékař: MUDr. Kozák Petr 
Hospodář: Krečmerová Monika 

Přihlášky          
Podávají atletické oddíly na webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 7. 7. do pondělí 12. 7. 2010, uzávěrka přihlášek je v pondělí 12. července 2010 ve 24.00 hodin.       

Prezentace              
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 14. do pátku 16. července 2010, ukončení prezentace je v pátek 16. července 2010 v 18.00 hodin.      

Startují        
Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. 

Soutěže 
Muži: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo
Ženy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo

Výdej startovních čísel 
Bude probíhat v pátek 16. 7. od 15.00 do 18 hod., v sobotu 17.7. od 9.00 do 18.00 hod. a v neděli 18. 7. od 11.30 do 16.00 hod. v závodní kanceláři na městském stadionu.

Nenastoupené starty  
Nenastoupené starty závodníků na mistrovstvích na dráze mohou techničtí delegáti potrestat pokutou ve výši 100 Kč za kadý nenastoupený start. Pokuta je příjmem pořadatele. Za nenastoupený start se považuje absence závodníka v soutěži, k níž byl prezentován, ale ke které ve skutečnosti vůbec nanastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.  
  
Závodní kancelář  
Závodní kancelář bude umístěna na hlavní tribuně stadionu TJ TŽ Třinec.  

Ubytování  
www.info-trinec.cz  záložka firmy a instituce

Občerstvení  
V  průběhu závodu  budou otevřeny stánky s občerstvením na ochozech stadionu, v provozu bude restaurace Hokejka v areálu stadionu, restaurace Relax centrum vedle stadionu.        
        
Zdravotní služba        
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petrem Kozákem místnosti závodní kanceláře na tribuně nad cílem.        
        
Šatny        
Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale STARS.        
        
Rozvičování        
Pro trénink a rozcvičování před vlastní soutěží je možno použít vymezené prostory ve sportovním areálu. Travnaté hřiště vedle hlavního stadionu bude sloužit pro rozcvičování účastníků M ČR, vrhači pro rozvcičování budou používat vrhačskou louku za hodinami. K rozcvičování bude sloužit rozvněž fotbalové hřiště s umělým trávníkem - za hodinami. U travnaného hřiště bude rovinka s tartanovým povrchem.        
        
Kontrola náčiní  
Kontrola náčiní bude prováděna v podchodu stadionu 90-60 minut před zahájením dané disciplíny.
  
Startovní listiny  
Startovní listiny budou vyvěšeny v podchodu stadionu v prostorách svolavatelny  
  
Svolavatelna  
Svolavatelna bude v podchodu stadionu (mezi rozcvičovacím travnatým hřištěm a hl. stadionem).
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny a budou společně zaváděni k disciplíně.
Konec prezentace je stanoven:
- pro běhy 15 minut,
- pro skoky a hody 30 minut,
- pro skok o tyči 65 minut.
  
Vstup na stadion  
Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka.  
  
Startovní čísla  
Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech.  
Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou  nebo na zádech.

Základní výšky a zvyšování  
Ženy
 výška 160, 165, 170, 175, 179, 183, 186, 189, 192 a dále po 2 cm
 tyč 325, 345, 365, 380, 395, 405, 415, 425 a dále po 5 cm
Muži
 výška 195, 200, 205, 210, 214, 218, 222, 225, 228 a dále po 2 cm
 tyč 445, 465, 485, 500, 515, 525, 535, 545 a dále po 5 cm
  
Výsledky  
Výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na nástěnkách za závodní kanceláří pod hlavní tribunou.  
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a na webové stránce atletického oddílu TJ TŽ Třinec (http://www.atletikatrinec.com)   
   
Protesty a odvolání   
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnce umístěné pod hlavní tribunou stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3 a 4 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky).   
Jury tvoří:   
Ředitel závodu   Emilie Szmeková
Hlavní rozhodčí   Mgr. Rudolf Šimek
Technický delegát   RNDr. Ladislav Kňákal
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch ČAS.   

Vyhlašování vítězů   
Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle rozpisu a závodníci se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licnci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v budově fotbalového klubu - vedle rozvičovací travnaté plochy - bude viditelně označena.

Výbor atletického oddílu TJ TŽ Třinec přej všem závodníkům dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v hutnickém městě Třinci.

Parkování
Velké parkoviště pod sportovní halou STARS - Tyršova 214 - cca 300 aut, parkoviště podél areálu - min. 100 aut.

Vytisknout