přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s. 

DATUM

7.9.2019 - 8.9.2019 

MÍSTO

Hodonín (Hodonín, stadion U Červených domků, J. Suka 3584/41) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu David Bor
Delegát ČAS Oldřich Zvolánek
Ředitel závodu Lukáš Lípa
Hlavní rozhodčí Ing. Jindřich Šálek
Technický ředitel Petr Šíma
Řídící soutěže družstev Dušan Molitoris, Roman Málek
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Startují družstva, která se v extralize mužů a žen umístila na 1. - 6. místě. Za jednotlivá družstva smí startovam maximálně 24 závodníků a závodnic. Závodník smí v závodě nastoupit maximálně ve 2 individuálních disciplínách. Závodníci účastnící se finále musí mít potvrzení o lékařské prohlídce v den závodu ne starší jeden rok. Za toto ustanovení odpovídají jednotlivé oddíly. 

SOUTĚŽE

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena v prvním patře hlavní tribuny stadionu. Technická porada proběhne v neděli 8.9.2019 v 9:30 hodin v hlavní tribuně stadionu v 1. patře. Technické porady se zúčastní řídící soutěže mužů a žen, vedoucí kanceláře, hlavní rozhodčí a jeden vedoucí kažedého zúčastněného družstva.

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2.9.2019 do pátku 6.9.2019 do 20:00 hodin. V den závodu provede vedoucí družstva pouze škrty.

PREZENTACE

Oddíly neprovádí přes webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz). Před vlastní soutěží provádí vedoucí družstev pouze škrty.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Startovní čísla dodá ČAS. Jejich přidělení provedou řídící pracovníci a spolu s dalšími informacemi zašlou zúčastněným družstvům ve Zpravodaji MČR družstev mužů a žen.

Výdej startovních čísel, akreditace trenérů a doprovodu bude probíhat v sobotu 7.9.2019 od 15:00 do 17 hodin a v neděli 8.9.2019 v 9:30 hod. budou předána vedoucímu družstva na technické poradě.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna na prsou a na zádech, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy. Výjimkou jsou skok vysoký, skok o tyči, skok daleký a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém lesoparku, fotbalovém hřišti s umělou trávou (ne pro dlouhé hody), nebo malém fotbalovém hřišti s umělou trávou v prostorách přilehlé ZŠ dle mapy areálu.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v budově u hlavního vchodu na stadion (za startem 100 m). Bude řádně označena cedulí.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné startu na 200 m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v tribuně stadionu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: sprinty, běhy, chůze 15 min, překážkové běhy 20 min, technické disciplíny 30 min, skok o  tyčí 60 min.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale TEZA, kde budou řádně označeny. V tomto místě se současně nachází parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Příchod na stadion cca 2 minuty dle přiložené mapky.  Šatny slouží pouze pro převlečení. Za odcizené věci pořadatel neručí.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu tribuny nebo před ní dle počasí. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli ve vestibulu tribuny nebo před ní, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500,- Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Odvolání řeší jury ve složení řídící pracovník, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Rozhodnutí o protestech a odvolání musí být uvedena ve výsledcích utkání.

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách ve sportovní hale TEZA.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude k dispozici po oba dny soutěže ve vyznačených prostorách v tribuně stadionu.

 

Vytisknout