přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

DATUM

20.9.2019 - 22.9.2019

MÍSTO

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Ing. Oldřiška Marešová
Delegát ČAS Miroslav Mařádek
Technický delegát Adam Ovčarik
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Hlasatel Jacek Přibáň , Josef Kožnar , Petr Mikula
Lékař ČČK
Režie Tomáš Beran
Hospodář Mgr. Klára Tučková
Časomíru zajišťuje Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu,
v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

SOUTĚŽE

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (polytan), 8 drah na rovince, 6 drah na obvodu. Polytanový povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. Doporučená délka hřebů podle platného certifikátu Polytan je 6 mm. 
Měření časů a zpracování výsledků provádí On line System s.r.o.
Soutěž v hodu kladivem a hodu diskem se uskuteční na ploše rozcvičovacího 300 m stadionu (vrhačské louce) vedle hlavního stadionu.
Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena ve staré sociální budově v prostorách tzv. "malé tělocvičny" (místnost za doběhem na hlavní rovince).

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 2.9.2019 do neděle 15.9.2019 do 23:59 hodin.

 

U mistrovství na dráze mohou být:závodníci, resp. závodnice, nar. 2004 - 2007 přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu závodu na tratích 300 m a delších.

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude v celém rozsahu odmítnuta.

Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují až v místě konání závodů.

PREZENTACE

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

  • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 17. do středy 18. září 2019, ukončení prezentace je ve středu 18. září 2019 v 18.00 hodin,
  • u případných náhradníků, resp. náhradnic, ve čtvrtek 19. září 2019 do 18.00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Budou vydávána v pátek 20. září 2019 od 11.00 do 16.00 hodin u vchodu do staré sociální budovy (prostor automatu na kávu), v sobotu 21. a v neděli 22. září 2019 od 08.00 hodin na stejném místě. Startovní čísla se  budou  vydávat hromadně vedoucím oddílů.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skokanských soutěžích (výška, tyč) jedno startovní číslo na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Oficiální trénink na hlavní ploše závodního stadionu bude probíhat ve čtvrtek 19.9.2019 od 17:00 do 19:00 hodin. 

 

Pro rozcvičování během závodů je možno využít tyto prostory:

1) vymezenou plochu starého 300 m oválu za přísného dodržování omezení pohybu kvůli probíhajícím kladivářským a diskařským soutěžím (plocha bude vymezena zábranami)

2) multifunkční fotbalové hřiště s umělou trávoiu (umístěné za startem 200 m) za přísného zákazu vstupu v tretrách mimo plochu s rozvinutými gumovými pásy (regupol), na kterých se lze rozcvičovat v tretrách

3) cyklostezka podél řeky Labe (naproti vchodu do areálu)

4) lesopark Borky

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve stanu v prostoru vedle startu 110 m překážek u hoavní rovinky. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy, chůze 15 min., překážky 20 min., skoky, hody a vrhy  30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.

Podle pravidel atletiky je zakázáno během soutěže používat mobilní telefony a vlastní hudbu ve sluchátkách. V případě porušení tohoto pravidla nebude závodník ze svolavatelny připuštěn k disciplině. Svolavatelna nebude odpovídat za odložené věci, každý závodník si musí uschování nepovolených přístrojů zařídit sám. 

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v nové i staré sociální budově. Pořadatel neodpovídá za odložené věci.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u hlavní tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u hlavní tribuny a online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty, týkající se výsledků nebo průběhu soutěže, musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Protesty a odvolání řeší jury ve složení ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát ČAS.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu a bude umístěmna v bílém stanu označeným červeným křížem.

Vytisknout