přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pokyny pro účastníky

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

Vedoucí činovníci

Předseda organizačního výboru Dušan Molitoris

Vedoucí projektu Mgr. Naděžda Koštovalová

Delegát ČAS Ing. Ondřej Veverka

Technický delegát Josef Šoba

Ředitel závodů Ing. Pavel Procházka

Hlavní rozhodčí Ing. Zbyněk Budínský

Technický ředitel Martin Michalský

Lékař MUDr. Vladimír Dobeš

Vedoucí závodní kanceláře Martin Mikula

Vedoucí ceremoniálu Barbora Šálková

Sekretářka Renata Staňová

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v sobotu 22. září 2018 od 10:00 hodin a v neděli 23. září 2018 od 7:30 hodin v přístavbě atletické haly na Střelnici.

Sociální zázemí

Šatny jsou v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Pořadatel neručí za předměty zanechané v šatnách. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit klíč k uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání klíče.

Součástí šaten jsou umývárny; WC jsou ve všech podlažích haly a další, budou otevřeny také v tribuně fotbalového stadionu.

Stravování

Na stadionu budou po celou dobu závodů otevřeny stánky s občerstvením.

Parkování

Lze parkovat na parkovišti před stadionem nebo na parkovišti před hotelem Sport nad atletickou halou. Velké parkoviště je pod stadionem u obchodního centra Kaufland. Vjezd do prostoru sportovního areálu je možný pouze s vydanou parkovací kartou VIP.

Zdravotní služba

Je k dispozici po celou dobu závodů v označené místnosti v přístavbě atletické haly.

Rozcvičování

K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole (400 m od stadionu). Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

Svolavatelna

Je umístěna v atletické hale a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči,

kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem a hod kladivem, kde prezentace bude zahájena 60 minut a ukončena 40 minut před plánovaným startem (sektor je v Srnčím dole). Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel a oddílový dres nebo kombinéza podle podkladů v databázi ČAS. V případě porušení nebude závodník/závodnice odprezentován/a. Ze svolavatelny budou odprezentovaní závodníci společně odvedeni rozhodčím ke své disciplíně. Podle Pravidel atletiky bude prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na závodiště.

Vážení a měření náčiní

Bude prováděno v atletické hale v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Výjimkou je hod kladivem, kde procedura začíná 75 minut a bude ukončena 45 minut před zahájením disciplíny. Je nutné dodržovat předepsané časy. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní než označeného kontrolou nebude na ploše stadionu možné.

Vstup na plochu stadionu

Závodníci budou na plochu stadionu odváděni společně z prostoru svolavatelny. Na ploše stadionu mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může mít za následek vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky

Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion (v blízkosti startu na 100 metrů).

Kompletní výsledky budou dispozici na webových stránkách ČASu (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty

Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Protest musí být podán do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků (na tabuli při vstupu na stadion) ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává písemně doložené vkladem 500 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Dopingová kontrola

Každý závodník je povinen podrobit se dopingové kontrole, bude-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzván. Vlastní procedura bude probíhat v označené místností v přízemí atletické haly.

Vyhlašování vítězů

Bude prováděno v blocích. První tři závodníci v každé disciplině se v čase, který obdrží na lístku od vrchníka discipliny, dostaví do prostoru pro vyhlašování nad středem cílové rovinky. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Vytisknout