přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pokyny pro účastníky

Vážení sportovní přátelé,

vítáme Vás v Jablonci nad Nisou a pro zajištění hladkého průběhu závodů uvádíme základní informace o závodech a několik pokynů pro jejich hladký průběh.

Pořadatelé závodů přejí všem závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.

Vedoucí činovníci

Předseda organizačního výboru            Dušan Molitoris
Delegát ČAS                                         Jacek Přibáň
Technický delegát                                 Roman Málek
Ředitel závodů                                      Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí                                    František Párys
Technický ředitel                                  Martin Michalský
Lékař                                                    MUDr. Vladimír Dobeš
Vedoucí závodní kanceláře                   Martin Mikula
Vedoucí ceremoniálu                            Ing. Eva Mikulov
Sekretářka                                             Renata Staňová

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v sobotu 17. září 2016 od 10:00 hodin a v neděli 18. září 2016 od 7:30 hodin v přístavbě atletické haly na Střelnice 

Sociální zázemí

Šatny jsou v hale – 1. poschodí žákyně, 2. poschodí žáci. Pořadatel neručí za předměty zanechané v šatnách. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit klíč k uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání klíče.

Součástí šaten jsou umývárny, WC jsou ve všech podlažích haly, budou otevřeny i v tribuně fotbalového stadionu.

Stravování

Na stadionu budou po celou dobu závodů otevřeny stánky s občerstvením a bude otevřena restaurace Střelnice, která je součástí sportovního areálu

Parkování

Lze parkovat na parkovišti před stadionem nebo na parkovišti před hotelem Sport nad atletickou halou. Velké parkoviště je pod stadionem u obchodního centra Kaufland. Vjezd do prostoru sportovního areálu je možný pouze s vydanou parkovací kartou VIP.

Zdravotní služba

Je k dispozici po celou dobu závodů v označené místnosti v přístavbě atletické haly Střelnice.

Rozcvičování

K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole (400 m od stadionu). Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

Svolavatelna

Je umístěna v atletické hale a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel a podle Pravidel atletiky bude prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na závodiště.

Vážení a měření náčiní

Bude prováděno v atletické hale v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Výjimkou je hod kladivem, kde je zahájení 90 minut a ukončení 45 minut před plánovaným startem a hod oštěpem, kde je zahájení 75 minut a ukončení 30 minut před plánovaným startem. Je nutné dodržovat předepsané časy. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní než označeného kontrolou nebude možné.

Vstup na plochu stadionu

Závodníci budou na plochu stadionu odváděni společně z prostoru svolavatelny. Na ploše stadionu mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může mít za následek vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky

Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion (v blízkosti startu na 100 metrů).

Kompletní výsledky budou dispozici na webových stránkách ČASu (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty

Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Protest musí být podán do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků (na tabuli při vstupu na stadion) příslušnému vrchníku discipliny. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího doložený vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Dopingová kontrola

Každý závodník je povinen podrobit se dopingové kontrole, bude-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzván. Vlastní procedura bude probíhat v označené místnosti v tribuně fotbalového stadionu.

Vyhlašování vítězů

Bude prováděno v blocích. První tři závodníci v každé disciplině se v čase, který obdrží na lístku od vrchníka discipliny, dostaví do prostoru pro vyhlašování nad středem cílové rovinky. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Vytisknout