přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát           RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů                                            Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                                          Jiří Kryštof st.
Technický ředitel                                        Mgr. Petr Šarapatka
Vedoucí závodní kanceláře                      Milan Urban
Hlasatel                                                        Jaromír Odvárka
Lékařka                                                        MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Startují
Startují dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství České republiky přihlášeni atletickými kluby a oddíly, zařazeni technickým delegátem a prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově
a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Dorostenci                            - Desetiboj.
Dorostenky                          - Sedmiboj.
Starší žáci                            - Devítiboj.
Starší žákyně                      - Sedmiboj.
Mladší žáci                          - Pětiboj.
Mladší žákyně                     - Pětiboj.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena v sobotu 12. července 2014 od 08.00 hodin a v neděli
13. července 2014 od 07.30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže odevzdají vyplněný prezentační formulář a poté obdrží startovní číslo.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování
a občerstvení využít restauraci Slavia a stánek na atletickém stadionu SK Slavia.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařkou MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěží v disku dorostenců a starších žáků, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem
SK Slavia.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to pro dorostence, starší žáky a mladší žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro dorostenky, starší žákyně a mladší žákyně šatny č. 5 a 7.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno:
na protilehlé rovince atletického stadionu SK Slavia,
mimo atletický stadion SK Slavia, přičemž na vrhačské louce nad atletickým stadionem
SK Slavia se nelze rozcvičovat v době, kdy zde probíhají soutěže v disku dorostenců
a starších žáků.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu
SK Slavia.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli a disku bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít
v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
na prsou,
(všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče)
na prsou nebo na zádech.
(výška, tyč)

Základní výšky a zvyšování
Dorostenci                - výška           : 142 a po 3 cm.
                                   - tyč                : 250 a po 10 cm.
Dorostenky               - výška           : 133 a po 3 cm.
Starší žáci                 - výška           : 139 a po 3 cm.
                                   - tyč                : 220 a po 10 cm.
Starší žákyně           - výška           : 130 a po 3 cm.

Časový pořad

Sobota 12. července 2014

 

Dci

Dky

StŽci

StŽně

MlŽci

MlŽně

10.00

 

 

 

100 m př.

 

 

10.30

 

100 m př.

 

 

 

 

11.00

 

 

100 m př.

Výška

 

 

11.30

 

Výška

 

 

60 m př.

 

11.45

 

 

Disk

 

 

 

12.15

100 m

 

 

 

Míček

 

13.00

Dálka

 

 

Koule

 

60 m př.

13.30

 

Koule

 

 

 

 

13.45

 

 

Tyč

 

60 m

Míček

14.30

Koule

 

 

150 m

Dálka

 

15.00

 

200 m

 

 

 

 

15.15

 

 

 

 

 

60 m

16.00

Výška

 

 

 

800 m

Dálka

17.00

 

 

Oštěp

 

 

 

17.30

 

 

 

 

 

800 m

18.00

400 m

 

 

 

 

 

Neděle 13. července 2014

 

Dci

Dky

StŽci

StŽně

09.30

110 m př.

 

 

Dálka

10.15

Disk

 

60 m

 

11.00

 

 

Dálka

Oštěp

12.15

Tyč

 

 

 

12.30

 

Dálka

Koule

800 m

14.00

 

Oštěp

Výška

 

15.30

Oštěp

800 m

 

 

16.00

 

 

1000 m

 

17.00

1500 m

 

 

 

Časový pořad je pouze orientační a může být v průběhu závodů upraven.

Výsledky
Bodový stav po jednotlivých soutěžích bude průběžně vyvěšován na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu
SK Slavia, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Technický delegát                                      RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů                                            Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                                          Jiří Kryštof st.
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušné soutěže a závodníci, resp. závodnice, se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové,
resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Ing. Josef Šrámek
předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů

Vytisknout