přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Praha, atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích

Pátek 20., sobota 21. a neděle 22. května 2016

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát        RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů                Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                Jiří Kryštof
Technický ředitel                Bc. Ondřej Šíp
Lékař                        MUDr. Jan Ježek

Přihlášky
Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), a to od středy 11. do pondělí 16. května 2016, uzávěrka přihlášek je v pondělí 16. května 2016 ve 24.00 hodin.
Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované soutěže a nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. ledna 2015 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení.
K účasti na mistrovství České republiky budou závodníci, resp. závodnice, zařazeni na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji technickým delegátem.
V případech hodných zvláštního zřetele může technický delegát na návrh šéftrenéra Českého atletického svazu zařadit k účasti na mistrovství České republiky i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startují
Startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství České republiky přihlášeni atletickými kluby a oddíly, zařazeni technickým delegátem a prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Muži            - Desetiboj.
Ženy            - Sedmiboj.
Junioři            - Desetiboj.
Juniorky        - Sedmiboj.
Dorostenci        - Desetiboj.
Dorostenky        - Sedmiboj.
Starší žáci        - Devítiboj.
Starší žákyně    - Sedmiboj.
Mladší žáci        - Pětiboj.
Mladší žákyně    - Pětiboj.

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pátek 20. května 2016 od 09.00 hodin, v sobotu 21. května 2016 od 07.30 hodin a v neděli 22. května 2016 od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže odevzdají vyplněný prezentační formulář a poté obdrží startovní čísla.

Ubytování
Pořadatel nabízí atletickým klubům a oddílům tyto možnosti ubytování:
Hotel Mars, Kubánské náměstí 1333/6, 100 00 Praha 10.
(telefon: 604 750 379, e-mail: reservation@hotelmars.eu)
Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10.
(telefon - recepce: 267 312 471, 602 454 995, telefon - rezervace: 272 743 451, 
fax: 272 735 201, e-mail: info@slaviahotel.com)

Stravování a občerstvení
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování 
a občerstvení využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia a stánek na atletickém stadionu 
SK Slavia, restauraci Nad Ledem na zimním stadionu SK Slavia, popř. restauraci Stará Kotelna u tramvajové smyčky na Kubánském náměstí.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr. Janem Ježkem v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěží v disku juniorů, dorostenců a starších žáků a míčku mladších žáků a mladších žákyň, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to pro muže, juniory, dorostence, starší žáky a mladší žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky, dorostenky, starší žákyně a mladší žákyně šatny č. 5 a 7.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno:
-   na protilehlé rovince atletického stadionu SK Slavia,
-   mimo atletický stadion SK Slavia, přičemž na vrhačské louce nad atletickým stadionem 
SK Slavia se nelze rozcvičovat v době, kdy zde probíhají soutěže v disku juniorů, dorostenců a starších žáků a míčku mladších žáků a mladších žákyň.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli, disku a míčku bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít 
v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
-    na prsou,
(všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče)
-    na prsou nebo na zádech.
(výška, tyč)

Základní výšky a zvyšování
Muži                - výška    : 157 a po 3 cm.
                       - tyč        : 310 a po 10 cm.
Junioři            - výška    : 151 a po 3 cm.
                        - tyč        : 280 a po 10 cm.
Dorostenci        - výška    : 145 a po 3 cm.
                          - tyč        : 250 a po 10 cm.
Starší žáci        - výška    : 139 a po 3 cm.
                         - tyč        : 220 a po 10 cm.
Ženy               - výška    : 148 a po 3 cm.
Juniorky          - výška    : 142 a po 3 cm.
Dorostenky        - výška    : 136 a po 3 cm.
Starší žákyně    - výška    : 130 a po 3 cm.

Výsledky
Bodový stav po jednotlivých soutěžích bude průběžně vyvěšován na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu 
SK Slavia, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Technický delegát                RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů                Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                Jiří Kryštof
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušné soutěže a závodníci, resp. závodnice, se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, 
resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to v prostoru sauny.

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha 
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Podrobné propozice a časový pořad zde:


Vytisknout