přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Praha, atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích

ASK Slavia Praha

Sobota 24. a neděle 25. května 2014

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Technický ředitel Mgr. Petr Šarapatka
Vedoucí závodní kanceláře Milan Urban
Hlasatel Mgr. Petr Novotný
Lékař MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Přihlášky
Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), a to od středy 14. do pondělí 19. května 2014, uzávěrka přihlášek je v pondělí 19. května 2014 ve 24.00 hodin.
Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované soutěže a nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. ledna 2013 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení.
K účasti na mistrovství České republiky budou závodníci, resp. závodnice, zařazeni na základě posouzení jejich výkonnosti technickým delegátem.
V případech hodných zvláštního zřetele může technický delegát na návrh šéftrenéra Českého atletického svazu zařadit k účasti na mistrovství České republiky i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startují
Startují muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství České republiky přihlášeni atletickými kluby a oddíly, zařazeni technickým delegátem a prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Muži - Desetiboj.
Ženy - Sedmiboj.
Junioři - Desetiboj.
Juniorky - Sedmiboj.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena v sobotu 24. května 2014 od 09.00 hodin a v neděli 25. května 2014 od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže odevzdají vyplněný prezentační formulář a poté obdrží startovní číslo.

Ubytování
Pořadatel nabízí atletickým klubům a oddílům tuto možnost ubytování:

Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10
(telefon - recepce: 267 312 471, 602 454 995, telefon - rezervace: 272 743 451,
fax: 272 735 201, e-mail: info@slaviahotel.com)

SK Aritma
(paní Lucie Nejedlá, telefon 777 327 595, rezervace@skaritma.cz)

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování a občerstvení využít restauraci Slavia a stánek na atletickém stadionu SK Slavia.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěže v disku juniorů, která proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to pro muže a juniory šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy a juniorky šatny č. 5 a 7.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno:
- na protilehlé rovince atletického stadionu SK Slavia,
- mimo atletický stadion SK Slavia, přičemž na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia se nelze rozcvičovat v době, kdy zde probíhá soutěž v disku juniorů.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice. Pro sledování soutěží v tyči, kouli a disku bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
- na prsou, (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče)
- na prsou nebo na zádech. (výška, tyč)

Základní výšky a zvyšování
Muži - výška : 160 a po 3 cm.
- tyč : 310 a po 10 cm.
Ženy - výška : 148 a po 3 cm.
Junioři - výška : 154 a po 3 cm.
- tyč : 280 a po 10 cm.
Juniorky - výška : 142 a po 3 cm.

Časový pořadVýsledky
Bodový stav po jednotlivých soutěžích bude průběžně vyvěšován na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Technický delegát RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušné soutěže a závodníci, resp. závodnice, se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to v prostoru sauny.

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Vytisknout