přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MČR dospělí a junioři - informace

Oznámení technického delegáta k Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v přespolním běhu.

Běchovice 12. prosince 2020

Všichni účastníci se musí řídit aktuálními vládními protiepidemickými opatřeními.

Přihlášky závodníků:

Závodníci se mohou přihlásit jen do jednoho závodu (muži buď vytrvalci nebo mílaři) a startovat jen ve své věkové kategorii.

Přihlášky se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do neděle 6. prosince 2020 23.59 hodin. V případě, že tak neučiníte, lze do pondělí 7. prosince 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že je současně nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu/oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000,- Kč za každou dodatečně přihlášenou disciplínu.

 

MČR mužů vytrvalců, žen, juniorů a juniorek v přespolním běhu pro rok 2020

Časový pořad sobota 12. prosince 2020:

12:12

10 km

muži

13:10

8 km

ženy

14:00

6 km

Junioři

14:40

4 km

Juniorky

 

Informace pro závodníky, trenéry a doprovod

-        Do areálu (prostor startu a cíle, svolavatelny, trati a zázemí závodu) mohou jen soutěžící závodníci, pořadatelé a rozhodčí (vstup trenérů a doprovodu je zakázán).

-         Vzhledem k tomu, že budou povoleny a uznávány výsledky antigenních testů, mohou závodníci, kteří startují v sobotu 12. prosince 2020 v kategoriích muži vytrvalci, ženy, junioři a juniorky, při prezentaci předložit negativní výsledek buď PCR testu, nebo antigenního testu na onemocnění Covid-19. Zůstává podmínka, že negativní výsledek testu na onemocnění Covid-19 nesmí být starší než 48 hodin v okamžiku začátku MČR. Ti účastníci, kteří budou v MČR startovat, obdrží příspěvek 500 Kč při prezentaci. Součástí prezentace bude vyplnění selfreporting formuláře včetně uvedení výsledku a čísla testu.

-        V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může tato osoba nastoupit k závodu pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT- PCR testu více než 90 dní, osoba k závodu nenastoupí a bude izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.

Bližší informace na https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/41055

 

-        Závodníkům u vstupu na základě předložení negativního RT-PCR testu na onemocnění COVID-19 bude vydáno startovní číslo a čip (bez čipu nebude umožněn start).

-        Závodník je zodpovědný za čip, při ztrátě čipu uhradí poplatek 500 Kč.

-        Úschovna věcí bude k dispozici 60 minut před startem u výdeje čísel a čipů.

-        V areálu budou k dispozici dámské a pánské šatny pouze pro převlečení před závodem (sprchy nejsou k dispozici).

-        Svolavatelna bude otevřena 30 minut před startem a závodníci budou odvedeni na trať
10 minut před startem. V jinou dobu nebudou závodníci do svolavatelny vpuštěni!

-        Vyhlašování proběhne neprodleně po doběhu každé kategorie.

Vytisknout