přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice a časový pořad

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Zdraví a sportovní aktivity, spolek

DATUM

23.11.2019

MÍSTO

Dříteč (Dříteč 155)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Bor David
Delegát ČAS Janků Tomáš
Technický delegát Linhart Jindřich
Ředitel závodu Jelínek Adam 777 851 405 adam.jelinek@sportklinik.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Hlasatel Žďárský Aleš, Přibáň Jacek, Novotný Vojtěch
Lékař MUDr. Jiří Neumann 604 935 240 dr.neumann@tiscali.cz
Lékař MUDr. Matěj Černohorský
Režie Nedvídek Adam
Časomíru zajišťuje ONLINESYSTEM
Výsledky zpracoval ONLINESYSTEM

STARTUJÍ

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

SOUTĚŽE

Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži PBěh vytrvalci, PBěh mílaři
Ženy Přespolní běh

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

V kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci resp. dorostenky.

Káždý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

Muži mohou startovat buď v závodě mužů - vytrvalců nebo v závodě mužů - mílařů. 

Vzdálenosti
Muži - mílaři 4 km
Ženy 8 km
Muži - vytrvalci 10 km
Juniorky 4 km
Junioři 6 km

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Bude otevřena v pátek 22. listopadu 2019 od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu 23. listopadu 2019 od 08.30 hodin v kongresovém sále B golfového areálu, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 23. listopadu 2019, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie. 

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4. 11. 2019  do 17. 11. 2019 do 23:59

PREZENTACE

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní okruh. Při nepřízni počasí je připravená vyhřívaná tenisová hala.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v tenisové hale.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v tenisové hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude v prostoru startu/cíle.

ČASOVÝ POŘAD

sobota, 23.11.2019

ČASDISCIPLÍNY
12:10 Slavnostní zahájení 
12:30 PBěh mílaři M
13:00 Přespolní běh Ž
13:45 PBěh vytrvalci M
14:25 Vyhlášení (muži mílaři, ženy, muži vytrvalci) 
14:35 Přespolní běh Jky
15:10 Přespolní běh Jři
15:40 Vyhlášení (junioři, juniorky)

Vytisknout