přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice a časový pořad

POŘADATEL

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice, z.s.

DATUM

23.04.2022

MÍSTO

Otrokovice (Sport. areál TJ Jiskra Otrokovice, č. 1297, 765 02 Otrokovice)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Hana Koptíková +420724095701 hkoptikova@atletika.cz
Delegát ČAS Oldřich Zvolánek +420724094796 ssk.vitkovice@volny.cz
Technický delegát Petr Šíma +420606394440 petrs.sprint@tiscali.cz
Předseda OV Aleš Prudký +420605155155 prudky11@seznam.cz
Ředitel závodu Aleš Prudký +420605155155 prudky11@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Oskar Opavský
Technický ředitel Jan Hruban
Hlasatel Augustin Šulc
Lékař Mudr. Barbora Pátíková
Vedoucí ceremonielu Ing. Kateřina Foltýnová
Hospodář Ing. Pavel Beznoska
Časomíru zajišťuje On line Systém s.r.o.
Výsledky zpracoval On line Systém s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2006

Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technických delegátem. 

SOUTĚŽE

Juniorky 10000 m
Junioři 10000 m
Muži 10000 m
Ženy 10000 m

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vložený nemistrovský závod na 10 000 metrů, přihlášky na https://registrace.onlinesystem.cz/Season/125/lidovy-beh-na-10000m-na-draze

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. 

Toto bude kontrolováno jak ve svolatelně, tak i při vlastním závodu. Start v jiném dresu, nebo jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, kombinéza.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena v pátek 22. 4. 2022 od 16:00 hodin do 18:00 hodin a v sobotu 23. 4. 2022 od 9:00 hodin v prostoru tribuny na stadionu TJ Jiskra. 

Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy 30 minut před startem příslušné kategorie.

STARTOVNÉ

Startovné hradí pouze účastníci lidového běhu dle pokynů uvedených v odkaze pro přihlašování.

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 4. dubna do neděle 17. dubna 2022, uzávěrka přihlášek je v neděli 17. dubna 2022 ve 23:59 hodin.

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1.dubna 2021 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit, uvedený v Rozpisu Mistrovství České republiky.

V pondělí 18.dubna 2022 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku, nebo úpravu přihlášky, podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/ 0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu specifický symbol: 091

Administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou osobu, nebo každou úpravu přihlášky, podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn resp. připuštěna.

Všichni závodníci musí mít registraci v systému evidence ČAS, jako neregistrované závodníky přihlašujete pouze účastníky lidového běhu na odkaze https://registrace.onlinesystem.cz/Season/125/lidovy-beh-na-10000m-na-draze

Účastnické limity:

Soutěž Muži Ženy Junioři Juniorky
3000 m 9:00.00 10:35.00 9:20.00 10:40.00
5000 m 15:25.00 18:30.00 16:30.00 20:00.00
10000 m  33:00.00 41:00.00 36:00.00 46:00.00
10 km* 33:00 41:00 36:00 46:00
Půlmaraton 1:12:40 1:22:00 - -
Maraton 2:37:00 3:10:00 - -
2000 m př. - - 6:50.00** 7:32.00**
3000 m př. 9:36.00 11:40.00 10:10.00 12:15.00

* v běhu na 10 km se počítají pouze výkony dosažené v závodech certifikovaných ČAS

** platí pouze pro závodníky a závodnice narozené v letech 2005 a 2006

PREZENTACE

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 19. 4. 2022 do 21. 4. 2022 18:00.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej bude probíhat v sobotu 23.dubna 2022 od 9:00 v závodní kanceláři budově stadionu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla a čip připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v: přilehlém lesoparku a na komunikacích a cyklostezskách v okolí stadionu.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v tunelu pod hlavní tribunou stadionu, nejpozději 20 minut před startem.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v budově atletického stadionu, a to pro závodníky šatny č. 1 a 4 a pro závodnice šatny č. 2-3. Vzledem k omezené kapacitě, slouží pouze k převlečení před startem a po ukončení závodu. Pořadatel neručí za odložené věci a cennosti.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách tribuny stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic do jednotlivých běhů určuje technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách tribuny stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Jury tvoří:

Technický delegát: Petr Šíma

Ředitel závodu: Aleš Prudký

Hlavní rozhodčí: Oskar Opavský

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v městské sportovní hale na ulici Mánesova ve sportovním areálu.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude přítomna po celou dobu závodu v prostorách stadionu.

ČASOVÝ POŘAD

sobota, 23.4.2022

ČASDISCIPLÍNY
12:00 10 000m muži, ženy - lidový běh 
14:10 Slavnostní zahájení 
14:25 10000 m Jky
15:20 Vyhlášení juniorky 
15:30 10000 m M B
10000 m Jři
16:15 Vyhlášení junioři 
16:25 10000 m Ž Finále
17:10 Vyhlášení ženy 
17:20 10000 m M Finále A
18:00 Vyhlášení výsledků 
Vyhlášení muži


STRAVOVÁNÍ

V prostorách stadionu bude otevřen bufet, ve sportovním areálu bude otevřena restaurace Lanáček.

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

Ubytovací komplex MORAVA

Adresa
Web www.komplexmorava.cz
Telefon +420 577 102 349
Email recepce@komplexmorava.cz
Poznámka

PARKOVÁNÍ

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovištích a komunikacích ve sportovním areálu u stadionu a  bude označno cedulemi.

AKREDITACE, VSTUPENKY

Akreditace je možné rezervovat na tel. 605 155 155

Vytisknout