přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň

DATUM

28.08.2021 - 29.08.2021

MÍSTO

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Technický delegát Ondřej Veverka 737321851 veverkao@centrum.cz
Předseda OV Miloslav Plašil
Ředitel závodu Pavel Kovalský 725306900 skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina, Vladimír Bartůněk
Hlasatel Přibáň, Kožnar, Pelnář
Režie Pavel Průša
Vedoucí ceremonielu Jana Šmídová
Hospodář Michal Černý
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o. info@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o. info@onlinesystem.cz

STARTUJÍ

ročníky 1999 - 2005
ročníky 1999 - 2005

Muži a ženy ročník 1999-2001, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

SOUTĚŽE

Muži 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

a) Závodí se podle Pravidel atletiky.

b) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c) Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že: při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 20 odst. 4 a 5 z Technických pravidel.

d) V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 9 m pro soutěž žen.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Je otevřena v sobotu 28. i v neděli 29. 8. 2020 od 9.00 hodin v 1. patře tribuny stadionu.

PŘIHLÁŠKY

a) Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 9. 8. 2021 do neděle 22. 8. 2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 22. 8. 2021 ve 23.59 hodin.

V pondělí 23. 8. 2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 26 .8. 2021 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

b) Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže na dráze v období od 1. ledna 2021 do dne uzávěrky přihlášky.

c) Závodníci, resp. závodnice, nar. 2002 - 2003 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den,

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2004 - 2005 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den,

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude v celém rozsahu odmítnuta.

d) Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v písm. a), jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.

e) K účasti na mistrovstvích mužů a žen  budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice:
– obhajující titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2020 v dané věkové kategorii a soutěži na dráze,
– podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),
a to nejvýše do uvedeného počtu startujících uvedených ve společných ustanoveních MČR.
Technický delegát zároveň může určit závodníky, resp. závodnice, kteří, resp. které, případně nahradí zařazené závodníky, resp. závodnice, neprezentované v časech uvedených v elektronických
propozicích příslušných mistrovství zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

f) V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh vedoucího sportovního oddělení ČAS zařadit k účasti na mistrovství mužů a žen do 22 let na dráze i závodníky, resp. závodnice, nad rámec kritérií uvedených v písm. e).

PREZENTACE

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

  • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 24. do čtvrtka 26. 8.  2021, ukončení prezentace je ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 18.00 hodin,
  • u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 27. 8. 2021 do 18.00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 28. a v neděli 29. 8. 2021 od 09.00 hodin na stadionu.

Každý závodník, resp., každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakekoliv úpravy:

  • startovní číslo se jménem na prsou,
  • startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

V pátek 27. 8. 2021 se lze od 16.00 do 19.00 hodin rozcvičit na stadionu.

Před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve spodní části tribuny.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z tunelu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

ŠATNY

Jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro muže šatny č. 1 a 2, a pro ženy šatny č. 3 a 4.

Šatny jsou neuzamykatelné a slouží pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

STARTOVNÍ LISTINY

Budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

VÝSLEDKY

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejňovány online na webové stránce ČAS (/http://www.atletika.cz).

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Jury tvoří:

  • Technický delegát Ondřej Veverka
  • Ředitel závodů Pavel Kovalský
  • Hlavní rozhodčí Erna Linhartová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

DOPING

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány.

Dopingová kontrola bude probíhat v prostoru šatny č. 5 v přízemí tribuny, místnost bude viditelně označena.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, kam je přístup z hlavní plochy i z tribuny stadionu, místnost bude viditelně označena.

STRAVOVÁNÍ

Občerstvení bude zajištěno v kavárně Bomba v areálu stadionu.

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

Primavera hotel

Adresa Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 2-Slovany
Web www.primaverahotel.cz
Telefon 378 020 500
Email vavrova@primaverahotel.cz
Poznámka 15 min autem na stadion

Hotel York

Adresa Prvomájová 56, 322 00 Plzeň 5-Křimice
Web www.hotel-york.cz
Telefon 377 355 100
Email york@hotel-york.cz
Poznámka 5 min autem od stadionu

Park Hotel

Adresa U Borského parku 2791, 320 04 Plzeň 3-Jižní Předměstí
Web www.parkhotel-czech.eu
Telefon 608 111 702
Email duraj@parkhotel-czech.eu
Poznámka 10 min autem od stadionu

Ibis Hotel

Adresa Univerzitní 65, 301 00 Plzeň 3
Web www.hotelibisplzen.cz
Telefon 377 887 777
Email H6734-SL@accor.com
Poznámka 5 min autem od stadionu

Courtyard by Marriot Plzeň

Adresa Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň 3
Web www.courtyardpilsen.com
Telefon 373 370 100
Email Aneta.Skocovska@courtyard.com
Poznámka 5 min autem od stadionu

PARKOVÁNÍ

VIP parkování bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno částečně v areálu stadionu a částečně v areálu sportovního gymnázia, které bude viditelně označeno.

DALŠÍ INFORMACE

Podmínky pro vstup do areálu.

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všichni účastníci (závodníci, rozhodčí, organizátoři, …) se řídí usnesením Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘED VSTUPEM DO AREÁLU MUSÍ VYPLNIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Vytisknout