přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

DATUM

19.09.2020 - 20.09.2020

MÍSTO

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Libor Dinga ldinga@atletika.cz
Delegát ČAS Jitka Vindušková
Technický delegát Ondřej Veverka veverkao@seznam.cz
Předseda OV Dušan Molitoris
Ředitel závodu Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Technický ředitel Martin Michalský
Hlasatel Kateřina Nekolná, Jacek Přibáň, Petr Mikula
Lékař MUDr. Vladimír Dobeš
Režie Tomáš Beran 777966705 tb@pilotmedia.cz
Vedoucí ceremonielu Eva Mikulová
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o. blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o. blazej@onlinesystem.cz

STARTUJÍ

ročníky 1998 - 2004
ročníky 1998 - 2004

Muži a ženy ročník 1998-2000, případně junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

SOUTĚŽE

Muži 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

a) Závodí se podle Pravidel atletiky.

b) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c) Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že: při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 20 odst. 4 a 5 z Technických pravidel.

d) Soutěže v hodu kladivem se uskuteční ve vrhačském areálu v Srnčím dole.

e) Do neděle 13. září 2020 23.59 hod je nutno na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) přihlásit štafety 4x100 m a 4x400 m. V systému stačí přihlásit na štafetu jednoho závodníka, jmenovité složení a obsazení úseků pak na místě.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

PŘIHLÁŠKY

a) Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 31. srpna 2020 do neděle 13. září 2020 do 23:59 hodin.

b) Závodníci, resp. závodnice, nar. 2001 - 2002 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den,

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2003 - 2004 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den,

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude v celém rozsahu odmítnuta.

c) Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v písm. a), jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.

PREZENTACE

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to: 

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od  úterý 15. září 2020 do čtvrtka 17. září 2020 do 18:00 hodin.

- u případných závodníků, resp. závodnic do pátku 18. září 2020 do 18:00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej bude probíhat v sobotu 19. září 2020 od 10:00 hodin a v neděli 20. září 2020 od 8:00 hodin v závodní kanceláři v přístavbě atletické haly. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci, rep. závodnice ve skoku do výšky a skoku o tyči budou mít připevněno jedno startovní číslo na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a v atletické hale.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na označeném místě v atletické hale.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v atletické hale. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informačních tabulich vedle vchodu na stadion, vedle vchodu do atletické haly a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 25 min, Technické disciplíny 35 min, Tyč 65 min.

ŠATNY

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u vstupu na stadion.


Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli vedle vstupu na stadion, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v atletické hale vedle recepce.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

 

Vytisknout