přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň

DATUM

08.08.2020 - 09.08.2020

MÍSTO

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Libor Dinga
Delegát ČAS Tomáš Janků
Technický delegát Ladislav Kňákal
Předseda OV Miloslav Plašil
Ředitel závodu Pavel Kovalský 725306900 skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina, Vladimír Bartůněk
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o. info@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o. info@onlinesystem.cz

STARTUJÍ

ročníky 1930 - 2004
ročníky 1930 - 2004

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

  • závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2019,
  • závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, alespoň jeden z účastnických limitů stanovených pro přihlašovanou soutěž.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je níže uvedený počet startujících, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) o další závodníky, resp. závodnice.

 Soutěž

Počet

Muži

Ženy

startujících

A

B

A

B

 100 m

24

10.61

10.85

11.88

12.19

 60 m

 

6.86

-

7.60

-

 200 m

24

21.40

21.87

24.21

24.85

 400 m

24

47.46

48.70

55.00

56.95

 800 m

24

1:50.30

1:53.38

2:08.46

2:13.24

 1500 m

16

3:48.48

3:54.52

4:26.68

4:36.14

 5000 m

16

14:23.34

14:42.34

16:43.85

17:25.89

 3000 m

 

8:15.74

8:26.56

9:31.10

9:51.61

 110/100 m př.

24

14.34

14.93

13.97

14.67

 60 m př.

 

8.07

-

8.65

-

 400 m př.

24

52.19

54.52

1:00.27

1:03.46

 3000 m př.

16

9:05.81

9:25.92

10:44.55

11:22.59

 Výška

14

2.10

2.03

1.79

1.73

 Tyč

14

5.02

4.74

4.06

3.72

 Dálka

14

7.37

7.12

6.07

5.81

 Trojskok

14

15.27

14.71

12.63

12.17

 Koule

14

18.17

16.34

15.44

14.33

 Disk

14

56.50

51.45

51.26

47.50

 Kladivo

14

64.43

58.75

62.31

54.91

 Oštěp

14

72.23

66.93

54.07

48.34

A        Výkony docílené v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 v soutěžích konaných na otevřené dráze i v hale.

B        Výkony docílené v období od 1. 4. 2020 do dne uzávěrky přihlášky v soutěžích konaných na otevřené dráze.

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství ČR i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

SOUTĚŽE

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

a) Závodí se podle Pravidel atletiky.

b) Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c) Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že: při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 20 odst. 4 a 5 z Technických pravidel.

d) V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů a 11 m pro soutěž žen.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Je otevřena v sobotu 8. i v neděli 9. 8. 2020 od 9.00 hodin v 1. patře tribuny stadionu.

PŘIHLÁŠKY

a) Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 20. 7. 2020 do neděle 2. 8. 2020, uzávěrka přihlášek je v neděli 2. 8. 2020 ve 23.59 hodin.

V pondělí 3. 8. 2020 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž.

b) Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m) v období od 1. 4. 2020 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení nebo nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze i v hale (u běhu na 100 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m, u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m, u běhu na 110 m př. mužů lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. mužů a u běhu na 100 m př. žen lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. žen) v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, pokud je tento výkon splněním účastnického limitu A stanoveného pro přihlašovanou soutěž.

c) Závodníci, resp. závodnice, nar. 2001 - 2002 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den,

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2003 - 2004 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den,

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude v celém rozsahu odmítnuta.

d) Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v písm. a), jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.

PREZENTACE

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

  • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 4. do čtvrtka 6. 8.  2020, ukončení prezentace je ve čtvrtek 6. 8. 2020 v 18.00 hodin,
  • u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 7. 8. 2020 do 18.00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Bude probíhat v sobotu 8. a v neděli 9. 8. 2020 od 09.00 hodin na stadionu.

Každý závodník, resp., každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakekoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč, dálka a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

V pátek 7. 8. 2020 se lze od 16.00 do 19.00 hodin rozcvičit na stadionu.

Před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

 

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve spodní části tribuny.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z tunelu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 25 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

ŠATNY

Jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro muže šatny č. 1 a 2, a pro ženy šatny č. 3 a 4.

Šatny jsou neuzamykatelné a slouží pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

STARTOVNÍ LISTINY

Budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

VÝSLEDKY

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejňovány online na webové stránce ČAS (/http://www.atletika.cz).

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát Ladislav Kňákal

Ředitel závodů Pavel Kovalský

Hlavní rozhodčí Erna Linhartová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

DOPING

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány.

Dopingová kontrola bude probíhat v prostoru šatny č. 5 v přízemí tribuny, místnost bude viditelně označena.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, kam je přístup z hlavní plochy i z tribuny stadionu, místnost bude viditelně označena.

Vytisknout