přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek 

DATUM

26.7.2019 - 27.7.2019 

MÍSTO

Brno (stadion Pod Palackého vrchem, Technická 3013/14, 612 00 Brno - Královo Pole) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Mgr. Bor David
Delegát ČAS Ing. Janků Tomáš
Technický delegát RNDr. Kňákal Ladislav
Ředitel závodu Ing. Boček Valter
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec

STARTUJÍ

ročníky 1959 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1959 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově
a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

SOUTĚŽE

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

a)  Závodí se podle Pravidel atletiky.

b)  Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

c)   Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky
a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že:

  • při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 166 odst. 4 a 5 Pravidel atletiky,
  • při stanovení základních výšek a zvyšování ve výšce a v tyči přihlédne
    k nominačním požadavkům a kritériím ČAS zaručujícím účast na mistrovství světa.

d)   V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 13 m pro soutěž mužů      a 11 m pro soutěž žen.

e) Soutěž ve výšce žen se uskuteční na náměstí Svobody v Brně.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v čtvrtek 25. 7. 2019 od 17.00 do 19.00 hodin, v pátek 26. a v sobotu 27. 7. 2019 od 09.00 hodin na stadionu pod Palackého vrchem.

 

PŘIHLÁŠKY

a) Přihlášky podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),
a to od pondělí 8. do neděle 21. 7. 2019, uzávěrka přihlášek je v neděli 21. 7. 2019 ve 24.00 hodin.

b) Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 5000 m lze uvést
i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m) v období od 1. 4. 2019 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení, nebo nejlepšího výkonu docíleného
v přihlašované soutěži na otevřené dráze i v hale (u běhu na 100 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m, u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený
v běhu na 3000 m, u běhu na 110 m př. mužů lze uvést i nejlepší výkon docílený
v běhu na 60 m př. mužů a u běhu na 100 m př. žen lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 60 m př. žen) v období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, pokud je tento výkon splněním účastnického limitu A stanoveného pro přihlašovanou soutěž, včetně data
a místa jeho dosažení.

c)  Závodníci, resp. závodnice, nar. 2000 a 2001, mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.

Závodníci, resp. závodnice, nar. 2002 a 2003, mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.

Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s těmito ustanoveními, bude
v celém rozsahu odmítnuta.

d) Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technického delegáta.

e)  K účasti na mistrovství ČR budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

  • závodníci, resp. závodnice, obhajující v přihlašované soutěži titul „Mistr, resp. Mistryně, ČR z roku 2018,
  • závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, alespoň jeden
    z účastnických limitů stanovených pro přihlašovanou soutěž.

Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je níže uvedený počet startujících, může technický delegát doplnit startovní listinu do tohoto počtu podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)
o další závodníky, resp. závodnice.

PREZENTACE

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.7.2019 do 24. 7. 2019 do 18hodin

Prezentace náhradníků do 25. 7. 2019 do 18:00

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Bude probíhat ve čtvrtek 25. 7. 2019 od 17.00 do 19.00 hodin, v pátek 26. a v sobotu
27. 7. 2019 od 09.00 hodin na stadionu Pod Palackého vrchem.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na rozcvičovacím stadionu. Ve skoku vysokém žen ve školní tělocvičně viz. Další informace.

 

Vytisknout