přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub A. C. TEPO Kladno 

DATUM

28.7.2018 - 29.7.2018 

MÍSTO

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, Kladno 4 27204) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Mgr. David Bor
Delegát ČAS Ing. Tomáš Janků
Technický delegát RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodu Jiří Klesnil 603815534 jiri.klesnil@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kubálek Jakub
Technický ředitel Marek Voňavka
Hlasatel Jacek Přibáň, Aleš Žďárský, Tomáš Klement
Lékař MUDr. Světlana Najmanová
Režie Pavel Průša
Časomíru zajišťuje ONLINE SYSTEM

STARTUJÍ

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

SOUTĚŽE

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 28.7. a v neděli  29.7. od 9.00 do skončení závodů a bude umístěna v prostoru tribuny stadionu.

PŘIHLÁŠKY

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 18. do pondělí 23. července 2018, uzávěrka přihlášek je v pondělí 23. července 2018 ve 24.00 hodin.

PREZENTACE

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:
– u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 25. do čtvrtka 26. července 2018, ukončení prezentace je ve čtvrtek 26. července 2018 v 18.00 hodin,
– u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 27. července 2018 do 18.00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 27. července 2018 od 17.00 do 19.00 hodin na  Městském stadionu Sletiště v závodní kanceláři, v sobotu 28. a v neděli 29. července 2018 bude výdej startovních čísel od 08.00 hodin ve stanu u hlavní brány areálu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve všech skocích mohou mít pouze jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v: areálu stadionu a v atletické hale.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru za cílem atletické dráhy.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru vstupu do atletické haly. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru tribuny a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v atletické hale.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlavní tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru hlavní tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru hlavní tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky). Jury tvoří ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát.

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách u hlavního vstupu na atletický stadion.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude zajištěna lékařem závodu a zdravotníky v průběhu závodů. Stanoviště zdravotní služby bude umístěno v horní části tribuny a bude zřetelně označeno. 

 

Vytisknout