přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze pro rok 2017

 

Pořadatel                                                                                                    

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ TŽ Třinec

 

Datum                                                                                                         

Pátek 9., sobota 10. a neděle 11. června 2017

 

Místo                                                                                               

Třinec-městský stadion na Lesní ulici.

(soutěž ve skoku o tyči mužů se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka v Třinci)

 

Vedoucí činovníci                                                                                      

Delegát ČAS                                      Mgr. David Bor                                            

Technický delegát                             Dr.  Ladislav Kňákal                                    

Předseda organizačního výboru        Mgr. Zdeněk Walach                                   

Ředitel závodu                                   Emilie Szmeková                                         

Hlavní rozhodčí                                 Jaroslav Chalupa                                          

 

 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 31. května do pondělí 5. června 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 5. června 2017 ve 24.00 hod.

 

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

–       u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 7. do čtvrtka 8. června 2017, ukončení prezentace je ve čtvrtek 8. června 2017 v 18.00 hodin,

–       u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 9. června 2017, a to pro soutěž ve skoku o tyči mužů do 12.00 hodin a pro ostatní soutěže do 18.00 hodin.

 

Startují                                                                                                       

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství

ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.                                             

 

Soutěže                                                                                                        

Muži     100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo                                                                                

 

Ženy      100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo                                                                                

Výdej startovních čísel

Bude probíhat pro soutěž ve skoku o tyči mužů v pátek 9. června 2017 od 14.00 do 16.00 hodin

na sekretariátu TJ TŽ a pro ostatní soutěže v sobotu 10. a v neděli 11. června 2017 od 08.00 hodin

ve svolavatelně v podchodu městského stadionu na Lesní ulici.

 

Časový pořad

 

Pátek 9. června 2017

17.00                                                  Tyč M

 

Sobota 10. června 2017

09.30                                                                                                                         Kladivo Ž

11.00   3000 m př.      Ž         F

11.25   3000 m př.      M        F

11.45   400 m př.        Ž         R

12.15   400 m př.        M        R

12.40   400 m             Ž         R

13.05   400 m             M        R

16.00   Slavnostní zahájení

16.10   100 m př.        Ž         R                                 Trojskok Ž

16.15                                                                                                                         Disk Ž

16.35   100 m             M        R

16.40                                                  Výška M

17.00   100 m             Ž         R

17.25   800 m             Ž         R

17.45   800 m             M        R

18.05   100 m př.        Ž         F

18.15   100 m             M        F

18.20                                                  Dálka M

18.25   100 m             Ž         F                                                                                Koule Ž

18.30                                                                                                 Disk M

18.35   1500 m           Ž         F

18.55   4x100 m         Ž         F

19.05   4x100 m         M        F

19.30   5000 m           M        F

19.50   5000 m           Ž         F

 

Neděle 11. června 2017

10.00                                                                                                 Kladivo M

13.00                                                                                                                         Oštěp Ž

13.05                                                  Trojskok M

13.10   110 m př.        M        R

13.30                                                                          Tyč Ž

13.35   200 m             Ž         R

14.00   200 m             M        R

14.15                                                                          Výška Ž

14.30   400 m př.        Ž         F

14.40   400 m př.        M        F

14.55                                                                                                 Oštěp M

15.00   800 m             Ž         F

15.05                                                                          Dálka Ž

15.10   800 m             M        F

15.15                                                                                                 Koule M

15.30   400 m             Ž         F

15.40   400 m             M        F

15.55   110 m př.        M        F

16.05   200 m             Ž         F

16.15   200 m             M        F

16.25   1500 m           M        F

16.45   4x400 m         Ž         F

16.55   4x400 m         M        F

 

Vstup na stadion                                                                                        

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplínyprávě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem neboosobou z jeho doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka.     

Závodníkům slouží ke vstupu na stadion startovní číslo, trenérům pak pro vstup na stadion budou v závodníkanceláři vydány akreditační karty. Pro ostatní účastníky mistrovství platí vstup na základě zakoupenévstupenky.                                                                          

Pro trenéry dálky, trojskoku a tyče žen budou vyhrazena sedadla na tribuně u dané disciplíny – místenkysi trenéři vyzvednou ve svolavatelně 30 min. před začátkem soutěže.                     

 

Stravování                                                                                      

Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodu však budou otevřeny stánky s občerstvením naochozech stadionu, v provozu budou také restaurace Hokejka, Relax a STARS v areálu stadionu.    

Zdravotní služba                                                                                        

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Martinem Kozákem v místnosti závodní kanceláře na tribuně nad cílem.                                                                            

 

Šatny                                                                                               

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale STARS                                                   

 

Rozcvičování                                                                                  

Pro trénink a rozcvičování před vlastní soutěží je možno použít vymezené prostory ve sportovnímareálu. Travnaté hřiště a hřiště s umělohmotným povrchem FC Třinec bude sloužit pro rozcvičování účastníků M ČR, vrhačům bude sloužit pro rozcvičování vrhačská louka za hodinami stadionu.         

 

Kontrola náčiní                                                                                          

Kontrola náčiní bude prováděna v podchodu stadionu 120-60 minut před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny                                                                                         

Startovní listiny budou vyvěšeny v podchodu stadionu v prostorách svolavatelny a na nástěnkách na kryté tribuně stadionu           .                                                                     

 

Prezentace závodníků před disciplínou                                                              

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny a budou společně zaváděni k disciplíně.           

 

Startovní čísla                                                                                            

Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bezmožnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech.Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.                            

 

Základní výšky a zvyšování                                                                                  

Budou určeny technickým delegátem podle přihlášek k soutěžím                        

 

Výsledky                                                                                                     

Výsledky budou vyvěšování v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na nástěnkách za závodníkanceláří pod hlavní tribunou.                                                                               

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

 

Nenastoupené starty závodníků, resp.závodnic

Nenastoupené starty se řeší dle pravidel atletiky – viz pravidlo P142.4.

Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / čtvrtek 8. června 2017 do 18.00 hod, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 9. června 2017 do 18.00 hod./, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.          

 

Protesty a odvolání                                                                                    

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním

vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnce umístěné pod hlavní tribunou stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3 a 4 Pravidel atletiky).Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavní rozhodčíjury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky).

 

Jury tvoří:                                                                                                   

Ředitel závodu                       Emilie Szmeková                                                     

Hlavní rozhodčí                     Jaroslav Chalupa                                                      

Technický delegát                 Dr. Ladislav Kňákal                                                 

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch ČAS.                                      

Vyhlašování vítězů                                                                                    

Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle rozpisu a závodníci se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení!                                                                                            

 

Dopingová kontrola                                                                                   

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem,který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrolabude probíhat v budově STARS  - bude viditelně označena.               

 

Ubytování                                                                                       

Pořadatel nezajišťuje. Je možno vyhledat na www.trinecko.cz     

 

 

 

 

MINUTOVÝ  ČASOVÝ  POŘAD  M ČR MUŽŮ  A  ŽEN

TŘINEC 9.-11.6.2016

 

Start

Disciplína

M/Ž

Fáze

Začátek prezentace

Konec prezentace

Odchod ze svolavatelny

Odchod na disciplínu

Pátek 9.6.2017

 

náměstí TGM

 

 

 

17:00

Tyč

M

F

14:45

15:45

15:55

 

 

 

Sobota 10.6.2017

 

 

 

 

9:30

Kladivo

Ž

F

7:55

8:55

8:58

 

11:00

3000 m př

Ž

F

9:45

10:45

10:50

 

11:25

3000 m př

M

F

10:10

11:10

11:15

 

11:45

400 m př

Ž

R 1

10:30

11:30

11:35

 

11:52

400 m př

Ž

R 2

10:40

11:40

11:42

 

11:59

400 m př

Ž

R 3

10:45

11:45

11:49

 

12:05

 vyhlášení

 

kl Ž, 3 př Ž

 

12:15

400 m př

M

R 1

11:00

12:00

12:05

 

Start

Disciplína

M/Ž

Fáze

Začátek prezentace

Konec prezentace

Odchod ze svolavatelny

Odchod na disciplínu

12:22

400 m př

M

R 2

11:10

12:10

12:12

 

12:29

400 m př

M

R 3

11:15

12:15

12:19

 

12:40

400 m

Ž

R 1

11:25

12:25

12:30

 

12:47

400 m

Ž

R 2

11:32

12:32

12:37

 

12:54

400 m

Ž

R 3

11:39

12:39

12:44

 

13:05

400 m

M

R 1

11:50

12:50

12:55

 

13:12

400 m

M

R 2

11:57

12:57

13:02

 

13:19

400 m

M

R 3

12:04

13:04

13:09

 

13:25

vyhlášení

 

3přM

 

 

 

16:00

Slavnostní

zahájení

 

16:10

100 m př

Ž

R 1

14:45

15:45

15:50

16:00

16:10

trojskok

Ž

F

14:35

15:35

15:40

 

16:15

disk

Ž

F

14:40

15:40

15:43

 

16:17

100 m př

Ž

R 2

14:55

15:55

15:57

16:07

16:24

100 m př

Ž

R 3

15:00

16:00

16:04

16:14

16:35

100 m

M

R 1

15:20

16:20

16:23

 

16:40

Výška

M

F

15:05

16:05

16:08

 

16:42

100 m

M

R 2

15:25

16:25

16:30

 

16:49

100 m

M

R 3

15:35

16:35

16:37

 

17:00

100 m

Ž

R 1

15:45

16:45

16:48

 

17:07

100 m

Ž

R 2

15:50

16:50

16:55

 

17:14

100 m

Ž

R 3

16:00

17:00

17:02

 

17:25

800 m

Ž

R 1

16:10

17:10

17:13

 

17:32

800 m

Ž

R 2

16:17

17:17

17:20

 

17:38

800 m

Ž

R 3

16:25

17:25

17:27

 

17:44

800 m

M

R 1

16:30

17:30

17:34

 

17:50

800 m

M

R 2

16:35

17:35

17:40

 

17:56

800 m

M

R 3

16:42

17:42

17:47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

Disciplína

M/Ž

Fáze

Začátek prezentace

Konec prezentace

Odchod ze svolavatelny

Odchod na disciplínu

18:05

100 m př

Ž

F

16:50

17:50

17:50

 

18:15

100 m MF

M

F

17:00

18:00

18:03

 

18:20

Dálka

M

F

16:45

17:45

17:47

 

18:25

100 m

Ž

F

17:10

18:10

18:13

 

18:25

Koule

Ž

F

16:50

17:50

17:53

 

18:30

Disk

M

F

16:55

17:55

17:59

 

18:35

1500 m

Ž

F

17:20

18:20

18:24

 

18:45

vyhlášení

 

trojŽ, di Ž, vý M, 100přŽ

 

18:55

4 x 100 m

Ž

F

17:40

18:40

18:43

 

19:05

4 x 100 m

M

F

17:50

18:50

18:53

 

19:15

 vyhlášení

 

100 M,Ž,1500 Ž

 

19:30

5000 m

M

F

18:15

19:15

19:20

 

19:50

5000 m

Ž

F

18:35

19:35

19:40

 

20:15

 vyhlášení

Dálka M

Koule Ž , disk M,

4 x100 M,Ž

5000 M,Ž

 

 

 

Neděle 11.6.2017

 

 

 

 

10:00

Kladivo

M

F

8:25

9:25

9:28

 

 

 

Neděle 11.6.2017

 

 

 

 

13:00

Oštěp

Ž

F

11:25

12:25

12:28

 

13:05

Trojskok

M

F

11:30

12:30

12:32

 

13:10

110 m př

M

R 1

11:45

12:45

12:48

12:58

13:17

110 m př

M

R 2

11:50

12:50

12:55

13:05

13:24

110 m př

M

R 3

12:00

13:00

13:02

12:12

13:30

vyhlášení

 

Kladivo M

 

13:30

tyč

Ž

F

11:20

12:20

12:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

Disciplína

M/Ž

Fáze

Začátek prezentace

Konec prezentace

Odchod ze svolavatelny

Odchod na disciplínu

13:35

200 m

Ž

R 1

12:20

13:20

13:24

 

13:42

200 m

Ž

R 2

12:25

13:25

13:31

 

13:49

200 m

Ž

R 3

12:35

13:35

13:38

 

14:00

200 m

M

R 1

12:45

13:45

13:49

 

14:07

200 m

M

R 2

12:55

13:55

13:56

 

14:14

200 m

M

R 3

13:00

14:00

14:03

 

14:15

Výška

Ž

F

12:40

13:40

13:43

 

14:30

400 m př

Ž

F

13:15

14:15

14:18

 

14:40

400 m př

M

F

13:25

14:25

14:28

 

14:55

Oštěp

M

F

13:20

14:20

14:23

 

15:00

800 m

Ž

F

13:45

14:45

14:18

 

15:05

Dálka

Ž

F

13:30

14:30

14:32

 

15:10

800 m

M

F

13:55

14:55

14:58

 

15:15

Koule

M

F

13:40

14:40

14:43

 

15:20

vyhlášení

 

Oštěp Ž,

Trojskok M

400 m př

 

15:30

400 m

Ž

F

14:15

15:15

15:18

 

15:40

400 m

M

F

14:25

15:25

15:28

 

15:55

110 m př

M

F

14:40

15:35

15:40

 

16:05

200 m

Ž

F

14:50

15:50

15:54

 

16:15

200 m

M

F

15:00

16:00

16:04

 

16:25

1500 m

M

F

15:10

16:10

16:15

 

16:35

vyhlášení

Tyč Ž, výška Ž

Oštěp M

800 m M,Ž

Dálka Ž,400 M,

Ž, 110př M

 

16:45

4 x 400 m

Ž

F

15:30

16:30

16:32

 

16:55

4 x 400 m

M

F

15:40

16:40

16:42

 

17:05

 vyhlášení

Koule Ž,

200 m M,Ž

1500 m M

4 x 400 m M,Ž

 

 

Poznámka:   pro rozběhy na 100 m př. Ž a 110 m př. M bude umožněno rozcvičení na protilehlé rovince, závodníci pak budou odvedeni na start dle časů uvedených ve sloupci Odchod na disciplínu.

 

Vytisknout