přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice, časový pořad

Pořadatel:

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice.

Datum:

Sobota 2. a neděle 3. srpna 2014.

Místo:

Ostrava - Městský stadion Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86.

Vedoucí činovníci:

Delegát ČAS: Václav Fišer
Technický delegát: RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Rudolf Šimek

Startují:

Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.
Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže:

Muži: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Ženy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

UPOZORNĚNÍ: kladivo bude probíhat ve vrhačském sektoru na rozcvičovacím stadionu.

Závodní kancelář:

Závodní kancelář bude umístěna v budově sekretariátu SSK Vítkovice v zasedací místnosti.

Výdej startovních čísel:

Pátek 1. srpna 2014: 15:00 - 18:00 hodin v hotelu Clarion v přízemí vpravo po průchodu hlavním vchodem.
Sobota 2. srpna 2014: 10:00 - 12.00 hodin v hotelu Clarion v přízemí vpravo po průchodu hlavním vchodem.
Neděle 3. srpna 2014: 10.00 - 11:30 hodin v označené pokladně na stadionu.

Ubytování:

Nabídka ubytování. » zde »

Stravování:

Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodu však bude otevřena restaurace Stadion v tribuně stadionu a bufet u vchodu na rozcvičovací stadion.

Zdravotní služba:

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petrem Sikorou a jeho zdravotnickým týmem v místnosti ošetřovny pod hlavní tribunou.

Šatny:

Šatny jsou k dispozici na stadionu, budou označeny.

Rozcvičování:

Pro rozcvičování je k dispozici rozcvičovací stadion.

Kontrola náčiní:

Kontrola náčiní bude prováděna v místnosti pod hlavní tribunou 90 - 60 minut před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny:

Startovní listiny budou vyvěšeny na rozcvičovacím stadionu a na nástěnce.

Prezentace závodníků před disciplínou:

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky, vrhy a hody 45 minut a pro skok o tyči 65 minut před zahájením dané disciplíny.

Vstup na stadion:

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci.

Startovní čísla:

Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech. Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Základní výšky a zvyšování:

Muži:

Výška 197, 202, 207, 212, 216, 220, 223, 226 a dále po 2 cm.
Tyč 445, 470, 490, 510, 522, 534, 543, 552 a dále po 5 cm.

Ženy:

Výška 161, 166, 171, 176, 180, 184, 187, 190 a dále po 2 cm.
Tyč 315, 340, 360, 380, 395, 410, 420, 430 a dále po 5 cm.

Výsledky:

Výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na nástěnce. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (http://www.atletika-vitkovice.cz).

Protesty a odvolání:

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnce umístěné nad prostorem cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Rudolf Šimek
Technický delegát: RNDr. Ladislav Kňákal

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů:

Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle rozpisu a závodníci se na něj dostaví v klubovém resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Dopingová kontrola:

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v místnostech pod hlavní tribunou.

Časový pořad:

SOBOTA 2. srpna 2014

13:00 Slavnostní zahájení
13:15 100 m př. Ž 1.R   Tyč Ž
13:21 100 m př. Ž 2.R    
13:27 100 m př. Ž 3.R    
13:40 110 m př. M 1.R     
13:46 110 m př. M 2.R     
13:52 110 m př. M 3.R    
13:55       Kladivo Ž   
14:00 100 m Ž 1.R    Trojskok ž
14:06 100 m Ž 2.R    
14:12 100 m Ž 3.R    
14:20 100 m M 1.R    
14:26 100 m  M 2.R    
14:32 100 m M 3.R    
14:40 800 m Ž 1.R   Oštěp M  
14:45 800 m Ž 2.R    
14:50 800 m Ž 3.R     
14:55 800 m M 1.R    
15:00 800 m M 2.R    
15:05 800 m M 3.R    
15:15 100 m př. Ž F    
15:20 I. vyhlášení  - Tyč Ž, Kladivo Ž   
15:30 110 m př. M F    
15:40 100 m Ž F    
15:50 100 m M F   Kladivo M
15:55 II. vyhlášení - Trojskok Ž, 100 m př. Ž, 100 m př. M 
16:00       Výška M   
16:05 400 m Ž 1.R    
16:10         Dálka M 
16:12 400 m Ž 2.R    
16:18 400 m M 1.R    
16:24 400 m M 2.R    
16:30 III. vyhlášení - 100 m Ž, 100 m M, Oštěp M 
16:40 400 m př. Ž 1.R Oštěp Ž   
16:46 400 m př. Ž 2.R    
16:52 400 m př. Ž 3.R    
17:02 400 m př. M 1.R    
17:08 400 m př. M 2.R    
17:14 400 m př. M 3.R    
17:22 5000 m Ž F    
17:28 IV. vyhlášení - Kladivo M, Výška M  
17:48 5000 m M F    
18:20 4x100 m Ž F    
18:30 4x1000 m M F    
18:45 V. vyhlášení - Oštěp Ž, Dálka M, 5000 m M, 5000 m Ž, 4x100 m M, 4x100 m Ž

NEDĚLE 3. srpna 2014

12:30        Tyč M  
12:50         Disk M
13:00 200 m Ž 1.R  Trojskok M  
13:06 200 m Ž 2.R     
13:12 200 m  Ž 3.R     
13:18 200 m M 1.R    
13:20         Koule Ž 
13:24 200 m M 2.R    
13:30 200 m M 3.R    
13:40 800 m Ž F    
13:50 800 m M F    
14:00 400 m  Ž F    
14:10 400 m M F    
14:20 1500 m Ž F  Výška Ž  
14:30 1500 m M F   Disk Ž 
14:36 I. vyhlášení - Tyč M, Disk M, 800 m Ž, 800 m M, Trojskok M
14:40       Dálka Ž   
14:50 400 m př. M F    
14:55         Koule M
15:00 400 m př. Ž F    
15:10 II. vyhlášení - Koule Ž, 400 m Ž, 400 m M
15:20 3000 m př. Ž F    
15:25 III. vyhlášení - 1500 m Ž, 1500 m M, 400 m př. Ž, 400 m př. M
15:45 200 m Ž F    
15:50 200 m M F    
16:00 3000 m př. M F    
16:15 IV. vyhlášení - Výška Ž, Disk Ž, 3000 m př. Ž, Dálka Ž
16:25 4x400 m Ž F    
16:40 4x400 m M F    
16:55 V. vyhlášení - Koule M, 3000m př. M, 200 m Ž, 200 m M, 4x400 Ž, 4x400 M

Aktuální propozice a časový pořad na stránkách pořadatele 

Vytisknout