přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

DATUM

05.09.2020 - 06.09.2020

MÍSTO

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86, 70300 Ostrava)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Marešová Oldřiška 731126621 omaresova@atletika.cz
Delegát ČAS Weberová Jaroslava 607853063 sport@zsjeseniova.cz
Technický delegát Veverka Ondřej 7377321851 veverkao@centrum.cz
Technický delegát Kadla Jiří 731196274 jirkakadla@gmail.com
Předseda OV Zvolánek Oldřich
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Jitka Matýsková
Technický ředitel Blažej Jan
Hlasatel Přibáň Jacek, Šulc Augustin, Novotný Vojtěch
Lékař Mudr. Sikora Petr
Režie Beran Tomáš
Vedoucí ceremonielu Zedník Aleš
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

SOUTĚŽE

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (Conipur R), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Stejný povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. 
Pro rozcvičování bude sloužit rozcvičovací hřiště s umělou trávou a s 400 m dlouhou dráhu (Conipur R), 6 drah na rovince, 4 dráhy na obvodu povrchem totožným s hlavním stadionem, na kterém budou k dispozici startovní bloky a překážky. 
Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.
Oficiální trénink proběhne na rozcvičovacím stadionu v pátek od 16:00 do 19:00 hod.
Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev "Atletické soutěže 2020-II.díl.

Soutěže v hodu kladivem a ve vrhu koulí proběhnou na vrhačské loučce.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 5.září a v neděli 6.září od 7,30 hodin do skončení závodů v místnosti za cílem.

PŘIHLÁŠKY

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 17. do neděle 30. srpna 2020, uzávěrka přihlášek je v neděli 30. srpna 2020 ve 23.59 hodin.

PREZENTACE

 

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Bude probíhat v pátek 4. září 2020 od 16.00 do 20.00 hodin a sobotu 5. září 2020 od 08.00 hodin
v označené pokladně vedle hlavní brány Městského stadionu ve Vítkovicích a v neděli 6. září 2020
od 08.00 hodin ve svolavatelně na Městském stadionu ve Vítkovicích.

 Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném prostoru.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v určeném prostoru na rozcvičovacím stadionu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici  a budou vyditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení účastníků. Pořadatel neručí za odložené věci.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v tribuně stadionu.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

 

Vytisknout